Black Lives Matter: Let's agree to do better

 

Black Lives Matter

Laten we het eens zijn met elkaar dat we een einde moeten maken aan racisme en haat, daar waar het bestaat - op het werk, online, in onze gemeenschap, en thuis.

Laten we het ees zijn met elkaar dat niemand van ons het is gelukt tot nu toe, en dat we nog lang te gaan hebben.

Het kan een generatie duren om het tot een einde te laten komen, maar laat die generatie die van ons zijn.

Laten we het eens zijn met elkaar dat we onze talenten, invloed, en middelen elke dag gebruiken om tot dit doeleinde te komen, en niet alleen in tijden zoals deze.

Laten we dit een deel maken van wie wij zijn en wie we kunnen worden.

Laten we het eens zijn met elkaar om te beginnen.

Bij Docusign zetten we ons in voor:

  • Verplichte programma's rond vooroordelen en racisme
  • Bijdragen van $ 500.000 om de NAACP en sociale rechtvaardigheid te steunen
  • Het verdrievoudigen van de bijdrage van onze werkenmers aan deze goede doelen.
  • Het  publiekelijk delen van onze diversiteits-, equity- en inclusiecijfers, vanaf 30 juni

We realiseren ons dat dit woorden en intenties zijn en dat we uiteindelijk zullen worden beoordeeld op onze acties en de effecten hiervan. Het begint met akkoord te gaan om het beter te doen en vervolgens dit in actie te zetten.

Kirsten Moorman
Auteur
Kirsten Moorman
Marketing Manager
Gepubliceerd
Gerelateerde Topics