Een veilig ecosysteem, gebouwd op vertrouwen

Er is nog nooit een beter moment geweest om over veiligheid binnen jouw bedrijf na te denken - en over de belangrijke rol die vertrouwen daarbij speelt. Door de snelle digitale transformatie, het toenemende gebruik van de cloud en werknemers die vanuit huis werken, zijn veel organisaties nog niet goed genoeg voorbereid op de voortdurende en toenemende cyberdreigingen.

Jouw bedrijf maakt, net als de meeste andere bedrijven, waarschijnlijk deel uit van een veel groter ecosysteem van werknemers, partners, verkopers en klanten die elk hun unieke beveiligingsbeleid en -vereisten hebben. Helaas is de veiligheid van jouw bedrijf slechts zo sterk als de zwakste schakel in dit ecosysteem.

Natuurlijk zijn er technologische- en digitale instrumenten beschikbaar om deze uitdagingen aan te gaan. Maar een gemakkelijk over het hoofd te zien vereiste mag je niet negeren: vertrouwen, gebaseerd op transparante en eerlijke communicatie tussen mensen.

Het concept vertrouwen

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen vertrouwen en veiligheid. Bij het laatste gaat het om de verplichte en veiligheidsgerelateerde maatregelen die bedrijven nemen, zoals de implementatie van twee-factor authenticatie of het door een kaartlezer halen van een badge om toegang te krijgen tot beveiligde zones binnen een kantoor. Hoewel je vertrouwen niet kunt zien of aanraken, is het meer dan alleen maar een gevoel. Vertrouwen vormt de basis voor al onze relaties. Achter elke overeenkomst, elke transactie en elk ecosysteem staan namelijk mensen.  Ons bedrijf draait in de eerste plaats om mensen. Zonder vertrouwen in die mensen is het ongelooflijk moeilijk om succesvol te zijn.

Vertrouwen creëert een voortdurend veranderende dynamiek tussen mensen. Vertrouwen beschermen en opbouwen vergt veel werk. Kwaadwillige acties zijn zeker een van de vele manieren om deze relatie te schaden. Maar wat verstérkt vertrouwen?

Eerlijkheid. Openheid. Integriteit. Bescheidenheid. Competentie. De lijst kan nog langer worden, maar deze kwaliteiten zijn de hoekstenen van vertrouwen. Het gaat erom beloften te doen, met de beste bedoelingen te handelen en de beloften ook na te komen. En, misschien wel het belangrijkste, het gaat erom een mogelijke fout toe te geven, deze te corrigeren en ervan te leren. 

Het lijkt misschien vreemd om op blog van een bedrijf te lezen over het belang van vertrouwensrelaties.  Maar dit concept van vertrouwen is niet alleen relevant voor persoonlijke aangelegenheden. Het is absoluut essentieel dat je bedrijf - of liever jezelf - zich inzet om vertrouwen op te bouwen in al je professionele relaties: met werknemers, leveranciers, partners, patiënten, studenten, klanten en anderen.

Veiligheid is de drijvende kracht. Vertrouwen maakt het verschil.

Van directiekamers tot kantines, veiligheid is een hot topic. Geen enkel bedrijf is echt immuun voor voortdurende en kwaadaardige bedreigingen. En het is voor kwaadwillenden nog nooit zo gemakkelijk geweest om steeds geraffineerdere cyberaanvallen uit te voeren.

Gelukkig liggen er te midden van deze veiligheidsproblemen ook veel kansen. Veiligheid is slechts het begin en pakt niet alleen externe problemen aan. Om een echt veilig ecosysteem te creëren en in stand te houden, moet iedereen meedoen.

De basis voor een solide beveiligingsportfolio is het robuuste fundament van je bedrijf. Begin aan de binnenkant en werk zo naar buiten. Creëer een cultuur van transparantie en vertrouwen bij werknemers, en ga dan verder met partners en leveranciers.

Elke persoon in jouw ecosysteem is verantwoordelijk voor de algemene gezondheid en veiligheid ervan. Leiders moeten aantonen hoe ieders handelingen dit doel positief of negatief kunnen beïnvloeden. Kies providers en partners die deze waarden delen en als gevolg daarvan zullen klanten voor je kiezen.

Risico's inschatten en vertrouwen opbouwen in jouw ecosysteem

Vertrouwen werkt twee kanten op. Gezien alle verschillende spelers in jouw ecosysteem - en de gevoelige informatie die zij met elkaar delen - moet je erop kunnen vertrouwen dat iedereen beveiliging net zo serieus neemt als jij. Om het vertrouwen in deze relaties te bevorderen, moet je transparant en eerlijk communiceren.

Maar je hebt nog steeds een goed gedocumenteerd en doorlopend beoordelingssysteem nodig voor de aanbieders in het ecosysteem, maar vertrouwen opbouwen gaat verder dan data. Het menselijke element is belangrijker in deze relatie dan de cijfers.

Drie tips om vertrouwen op te bouwen binnen uw ecosysteem

  • Eerst moet je natuurlijk weten wat de beveiligingsstatus van je individuele providers is. Daartoe moeten zij bereid zijn hun huidige veiligheidssituatie openbaar te maken, met inbegrip van eventuele kwetsbaarheden die zij hebben. Neem het voortouw door alles over je veiligheidssituatie bekend te maken. Radicale transparantie versterkt het vertrouwen in het ecosysteem en verbetert de algemene veiligheidssituatie.
  • Zorg ervoor dat je de namen van je providers kent, weet waar zij verantwoordelijk voor zijn en weet wat hun sterke en zwakke punten zijn. Als er onvermijdelijk iets misgaat, heb je al een persoonlijke relatie opgebouwd. Een dergelijke relatie maakt het gemakkelijker om samen uitdagingen te overwinnen. En dat bevordert op zijn beurt de nabijheid en versterkt het vertrouwen.
  • Houd bij de beoordeling van leveranciers rekening met zowel de real-time informatiemiddelen als de zachte vaardigheden die essentieel zijn voor het opbouwen van een goede relatie. Investeer meer tijd in de bijscholing van degenen die nog niet aan jouw normen voldoen, en overweeg aanbieders in netwerken op te nemen zodat zij waar nodig kennis met elkaar kunnen delen.   

Uiteindelijk gaat vertrouwen over mensen. Het is niet alleen gebaseerd op wat je doet, maar ook op wie je bent terwijl je het doet. Dat is wat je echt onderscheidt van de concurrentie.

Als je meer wilt weten over veiligheid en vertrouwen, mag onze flash-webinar van 15 minuten niet missen -bekijk hem hier on-demand.

Gepubliceerd
Gerelateerde Topics