Een duurzaamheidsstrategie voor het bedrijfsleven

De laatste jaren verwachten mensen aanzienlijk grotere klimaatbeloftes van organisaties dan voorheen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat bijna 60% van de bedrijven van alle kanten meer druk ervaart om klimaatplannen op te stellen en risico's in kaart te brengen. We kunnen gerust stellen dat het klimaat in het huidige bedrijfsleven een verantwoordelijkheid van iedereen is. 

In dit blog bespreken we de huidige staat van het bedrijfsleven en wat verantwoordelijke bedrijven doen om hun productiviteit in het digitale tijdperk te verbeteren en tegelijkertijd hun impact op het milieu te verlagen.

De noodzaak van een duurzaamheidsstrategie

De roep om klimaattoezeggingen neemt toe en bedrijven worden geacht hun vorderingen op dit gebied volledig transparant te delen. Deze stemmen klinken van alle kanten: van klanten, medewerkers, toezichthouders en investeerders. 53% van de medewerkers geeft aan dat duurzaamheid een belangrijke factor is bij het kiezen van een werkgever.

Hoewel de CO2-uitstoot in 2020 wereldwijd met 6,4% daalde wegens afgenomen economische en sociale activiteiten, is de mondiale CO2-uitstoot inmiddels weer op hetzelfde niveau als vóór de pandemie. Nu we weer volop op kantoor gaan werken, biedt dit organisaties een unieke kans om eens goed te kijken naar hun milieu-impact en om grootschalige veranderingen door te voeren met het oog op duurzaamheid. Bedrijven onderzoeken momenteel hoe ze met permanente flexibele werkafspraken de voordelen van thuiswerken kunnen behouden. Zou het niet slim zijn om dit ook te doen voor hun digitale workflows, aangezien die een blijvende lagere uitstoot opleveren?

Veranker duurzaamheid binnen jouw organisatie

Organisaties die hun totale uitstoot willen terugdringen, kunnen het beste haalbare targets bepalen en zich toeleggen op specifieke reductiedoelstellingen. Moderne organisaties verdelen hun CO2-uitstoot onder in drie categorieën:

  • Uitstootcategorie 1 

Dit betreft de uitstoot door eigen bedrijfsprocessen en activiteiten. 

  • Uitstootcategorie 2 

Dit is de indirecte uitstoot van een organisatie, bijvoorbeeld via de inkoop van elektriciteit of energie voor het verwarmen of koelen van gebouwen.

  • Uitstootcategorie 3 

De uitstoot in categorie 3 ligt wat ingewikkelder, want deze houdt geen verband met de organisatie zelf, maar met haar toeleveringsketen. Het berekenen en vervolgens uitbannen van uitstoot in de waardeketen (categorie 3) lijkt een lastige klus, omdat de organisatie er zelf niet direct verantwoordelijk voor is. 

Dergelijk indirect grondstoffengebruik vormt voor bedrijven in de meeste sectoren echter wel de grootste bron van uitstoot: meer dan 70% van de totale CO2-uitstoot kan worden ingedeeld in categorie 3

Bij het terugdringen van deze uitstoot zullen bedrijven zeker nog op obstakels stuiten, maar het biedt hen ook een uitgelezen kans om de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. Dit kan bovendien grote zakelijke voordelen opleveren: bedrijven die de risico's in hun toeleveringsketen weten te beperken, zetten de deur open voor samenwerking met innovatievere partners en kunnen beter omgaan met de toenemende druk van investeerders, klanten en wetgevende instanties. Bedrijven moeten elke afzonderlijke uitstootcategorie analyseren en vervolgens per categorie duidelijke doelen stellen. Daarbij moeten ze ook kijken naar prestaties in het verleden (op basis van harde cijfers) en nagaan welke belangrijke factoren daarin een rol spelen. Vervolgens moeten bedrijven onderzoeken welke stappen ze redelijkerwijs kunnen zetten om hun uitstoot te verlagen en een inschatting maken van de kwantitatieve impact van die acties op de gemeten uitstoot.

Kom meer te weten over: De verantwoordelijke toeleveringsketen en hoe je als bedrijf je ESG-doelen kunt realiseren dankzij digitale overeenkomsten

Een lagere CO2-uitstoot door de inzet van technologie en digitale workflows 

Dit is voor moderne organisaties hét moment om duurzaamheid te integreren in elk aspect van een compleet nieuwe workflow. Verspillende, traditionele en achterhaalde workflows worden steeds meer vervangen door workflows in de cloud die geschikt zijn voor werken op afstand en zo bepaalde soorten afval en CO2-uitstoot verminderen of zelfs geheel voorkomen.  In de strijd tegen klimaatverandering streeft Docusign naar een duurzame bedrijfsvoering waarbinnen het milieu een partij is waarmee terdege rekening moet worden gehouden. We zijn ervan overtuigd dat er voor Docusign een belangrijke rol is weggelegd in het streven naar een duurzame toekomst met een lage CO2-uitstoot. Daarom willen we de kracht van onze producten en het filantropische fundament van Docusign IMPACT benutten om een duurzaamheidsinitiatief op poten te zetten dat écht een verschil maakt. Om te bewijzen dat het ons ernst was, lanceerden we in 2019 Docusign for Forests. In het kader hiervan bieden we onder andere filantropische steun aan non-profitorganisaties die zich inzetten voor bossen, creëren we praktische en virtuele mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en hebben we een impactcalculator voor papier ingebouwd in ons kernproduct eSignature. Onze aandacht voor bossen blijkt ook uit onze investeringen in groene projecten die als doel hebben de uitstoot te verlagen. Zo komt ons doel om in 2022 volledig CO2-neutraal te werken steeds dichterbij.

Gepubliceerd