Cyberveiligheid: zorg dat je bedrijfsgegevens geen gevaar lopen

Waarom is cyberveiligheid zo belangrijk voor bedrijven?

Naarmate steeds meer organisaties de digitale transformatie omarmen en het gebruik van technologie toeneemt, groeit ook het risico op cyberaanvallen en misbruik van systemen en technologieën. Zakelijk leiders en technologische professionals moeten daarom nadenken over de manier waarop zij hun bedrijf én hun klantgegevens kunnen beschermen tegen beveiligingsrisico's. In dit artikel leggen we kort uit hoe je risico's herkent, wat de exacte betekenis van cyberveiligheid is en hoe je jouw bedrijf kunt beschermen. De Europese AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is een wettelijke vereiste waaraan organisaties moeten voldoen om persoonsgegevens te beschermen. Bedrijven die getroffen worden door een inbreuk op de beveiliging riskeren een forse boete, om nog maar te zwijgen van de mogelijke reputatieschade. Dat maakt cyberveiligheid tot een essentiële kwestie voor kleine, middelgrote en grote bedrijven.

Wat is cyberveiligheid? 

Met cyberveiligheid bedoelen we de bescherming van bedrijfsgegevens, netwerken, technologieën en apparaten tegen cyberaantallen en digitale dreigingen zoals lekken, diefstal, onbevoegd gebruik of schade. Met cyberveiligheid beperken personen en organisaties de risico's van een cyberaanval, beschermen ze gegevens en persoonlijke informatie en beveiligen ze hun apparaten.

Overheidsinitiatieven als het ENISA (European Union Agency for Cybersecurity) helpen organisaties zich beter te weren tegen veelvoorkomende dreigingen.

Best practices voor cyberveiligheid

Als je je cyberveiligheid op orde hebt, bescherm je je organisatie tegen gegevenslekken, schade en financieel verlies. Overweeg daarom de volgende tips voor 'best practices' op het gebied van cyberveiligheid toe te passen.

  • Implementeer een beleid en infrastructuur voor cyberveiligheid

Maak cyberveiligheid tot een prioriteit voor je managers en beoordeel welke risico's je systemen lopen. Ontwikkel een beveiligingsbeleid waarin je de regels vastlegt waaraan medewerkers en partners zich moeten houden om de veiligheid van je organisatie te waarborgen. Train medewerkers zodat zij begrijpen hoe ze systemen op acceptabele en veilige wijze gebruiken. Implementeer bovendien een technologische beveiligingsinfrastructuur waarmee je onder andere malware kunt voorkomen en je netwerk kunt beschermen en bewaken. Het loont de moeite om daarbij de hulp van experts op dit gebied in te schakelen.

  • Denk na over gegevensversleuteling

Met een systeem voor gegevensversleuteling kun je gevoelige gegevens beschermen. Versleutelde gegevens worden dan vertaald naar een andere indeling (oftewel een code), zodat alleen personen met een wachtwoord of geheime sleutel ze kunnen lezen. Zo voorkom je dat onbevoegde personen onderschepte gegevens kunnen gebruiken. Met zulke oplossingen kun je precies bepalen wie toegang krijgt tot de digitale documenten van je bedrijf.

  • Beheer de bevoegdheid en rechten van gebruikers

Zorg dat je beschikt over een audittrail en bijhoudt wie welke toegangsrechten heeft. Leg alle activiteiten bovendien vast in auditlogboeken.

  • Gebruik elektronische handtekeningen 

Als je het overbodig maakt om documenten af te drukken, voorkom je informatieverlies. Bovendien maken oplossingen voor elektronische handtekeningen vaak gebruik van krachtige technologieën voor gegevensversleuteling en voldoen ze aan strenge Europese en internationale beveiligingsnormen. Lees ons blog over de veiligheid van elektronische handtekeningen.

  • Controleer op mogelijke cyberaanvallen en weet hoe je moet reageren 

Ontwikkel een proces voor de bewaking van systemen en netwerken, en leer mogelijke cyberaanvallen te herkennen.

Kies de juiste partners voor optimale cyberveiligheid

Grote én kleine bedrijven zijn in toenemende mate afhankelijk van gespecialiseerde partners op het gebied van cyberveiligheid die hen efficiënte oplossingen met ingebouwde ondersteuning bieden. Met Docusign Agreement Cloud kunnen organisaties hun gehele contractlevenscyclus automatiseren. De technologie beschermt je contracten, organisatie, partners, klanten en medewerkers tegen onnodige risico's. Met een overstap op Docusign eSignature zet je een goede eerste stap op het gebied van cyberveiligheid, aangezien de onderliggende technologie voldoet aan de strengste beveiligingsnormen.

Tom de Vries, Marketing Specialist
Auteur
Tom de Vries
Marketing Specialist
Gepubliceerd