Concurreren door technologie

Om in de huidige economie sterk te blijven, zijn bedrijven genoodzaakt zich voortdurend aan te passen - en digitale adoptie kan organisaties daarbij helpen. In het afgelopen jaar heeft de pandemie de concurrentiedruk en het bedrijfslandschap binnen verschillende markten veranderd, vooral doordat grote bedrijven hun marktaandeel hebben vergroot. Deze trend was voorheen al zichtbaar, maar dit proces is door de pandemie versneld.

In een research paper van het Internationaal Monetair Fonds uit maart 2021 werd geconcludeerd dat door de corona-pandemie vooral de positie van reeds dominante bedrijven is versterkt, doordat de vier meest prominente spelers in een sector door een toename aan inkomsten de innovatie en investeringen van de markt konden opslokken. Het IMF (een organisatie bestaande uit 190 landen die globale monetaire samenwerking willen bevorderen) waarschuwt dat de economische gevolgen van de pandemie vooral het midden- en kleinbedrijf hard zal raken. Noodlijdende middelgrote- en grote bedrijven hebben nog de kans om zich te reorganiseren of, en dat komt steeds vaker voor, zich te laten overnemen. Om die reden zijn regeringen nu al bezig met een herziening van de kaders van het mededingingsbeleid - dit proces is al gestart in grote economieën, waaronder de Europese Unie.

Het Institute for Public Policy Research (IPPR), een liefdadigheidsinstelling en denktank, heeft een paper gepubliceerd van de voormalig voorzitter van de Competition and Markets Authority (CMA), getiteld “Tyrie A - How should competition policy react to Coronavirus?”. Het onderzoek besprak de korte- en lange termijn gevolgen van de corona-pandemie met betrekking tot de concurrentie binnen markten. Ook uit deze studie bleek dat het coronavirus economieën waarschijnlijk minder concurrerend zal maken doordat grotere spelers markten zullen domineren.

Veilig en betrouwbaar?

Elke overeenkomst die je met Docusign ondertekent, is tegen cybercriminaliteit beveiligd en beschermd. Lees in ons gratis eBook hoe Docusign omgaat met veiligheid en vertrouwen.

Reageren op concurrentiedruk

De economische schade die het coronavirus aan de concurrerende markten toebrengt, zou veel langduriger kunnen zijn als gevestigde ondernemingen de concurrentiedreiging van kleinere rivalen mogen wegnemen door hen op te kopen.

COVID-19 leverde ook een sterke, dringende vraag op voor veel bedrijven die met de digitale economie te maken hebben, aangezien "in-person"-transacties transformeerden naar digitale transacties. Veranderingen in zulke aankooppatronen kan, misschien wel onverwacht, het marktaandeel van bedrijven binnen een sector herverdelen. Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat ze klaarstaan om de trends van “werken op afstand” en eCommerce in hun voordeel te gebruiken door deze sneller te adopteren dan hun concurrenten. 

De opkomst van nieuwere technologieën, zoals blockchain, kunstmatige intelligentie en autonoom ondernemen, zal ook de manieren waarop bedrijven werken en samenlevingen functioneren, op zijn kop zetten. Om in deze gerevolutioneerde economie concurrerend te blijven, zullen bedrijven handmatige en verouderde processen achter zich moeten laten. Uit een onderzoek van Pew Research Center en het Imaginging the Internet Center van de Elon University blijkt dat veel deskundigen op het gebied van technologie, communicatie en sociale verandering verwachten dat de uitbraak van COVID-19 soortgelijke gevolgen zal hebben. In de studie werden de meningen verzameld van 915 innovators, ontwikkelaars, bedrijfsleiders en beleidsbepalers, onderzoekers en activisten. Hun brede en bijna universele opvatting is dat de relatie van mensen met technologie zich zal verdiepen naarmate grotere segmenten van de bevolking voor werk, onderwijs, gezondheidszorg, dagelijkse handelstransacties en essentiële sociale interacties meer op digitale verbindingen gaan vertrouwen - de bij de studie betrokken personen omschrijven dit als een "tele-everything" wereld.

Digitale tools voor concurrentievoordeel

Binnen organisaties kunnen digitale tools de kosten verlagen en de efficiëntie en klantervaring verbeteren. Moderne technologie en digitale oplossingen helpen in een uitdagende markt de veerkracht en stabiliteit van bedrijven op te bouwen. Hiermee kunnen zij het opnemen tegen grotere, dominante spelers. Uit een McKinsey-onderzoek naar digitale transformatie, blijkt dat de grootste impact van technologie kan worden bereikt door de focus te leggen op het veranderen van interne operaties en het automatiseren van backoffice-functies, zodat workflows betere, sneller en goedkoper worden. Cloud-gebaseerde oplossingen behoorden tot de meest populaire technologie bij ondernemingen die een succesvolle digitale transformatie doorlopen. Uit de enquête bleek dat de invoering van tools om informatie toegankelijker te maken de kans op een succesvolle transformatie verdubbelt. De studie liet ook zien dat de implementatie van digitale self-service technologie voor werknemers en zakenpartners het succes van een digitaal transformatieproject twee keer zo waarschijnlijk maakt.

In het Forrester State of Systems of Agreement Survey van dit jaar, dat in opdracht van Docusign werd uitgevoerd, werden 1.087 besluitvormers uit de hele wereld, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondervraagd; de digitale disruptors bleken aanzienlijke zakelijke voordelen te ondervinden in vergelijking met hun tegenhangers die nog niet zo ver waren. 

Digital disruptors ervaren met name een hogere mate van het doorbreken van silo's (50%), snellere dealcycli (56%) en een vlottere informatieoverdracht (37%) - wat illustreert hoe een digitaal afsprakenproces de functionaliteit en innovatie over de hele linie verbetert. Degenen die tot de digital disruptors werden gerekend, bleken gebruik te hebben gemaakt van elektronische handtekeningen, waarbij de meeste of alle overeenkomsten van de organisatie digitaal waren ondertekend. De organisatie kan de identiteit van een ondertekenaar verifiëren volgens de wettelijke vereisten van verschillende regio's, en overeenkomsten worden automatisch geüpload in registratiesystemen en leiden automatisch tot acties zoals het aanmaken van werkorders, facturen, voorraadaankopen en betalingen met vooraf gedefinieerde workflows om dergelijke processen te automatiseren.

Ontdek zelf hoe de Docusign Agreement Cloud kan helpen bij digitale transformatie voor concurrentievoordeel.

Waar kan ik tekenen?

Benieuwd naar wat Nederlanders écht van elektronische handtekeningen vinden? Lees de uitkomst van ons onderzoek in ons gratis eBook.
Gepubliceerd
Gerelateerde Topics