Docusign zet zich in voor netto nul-uitstoot in 2050

Docusign bereikt CO2-neutraliteit in 2022

We zijn trots te kunnen melden dat Docusign zich heeft aangesloten bij de Business Ambition for 1,5°C-campagne van het Science Based Targets Initiative (SBTi). Als onderdeel van deze campagne verbindt Docusign zich aan de belofte haar uitstoot tegen 2030 te halveren en uiterlijk in 2050, op wetenschappelijke basis, netto nul-uitstoot te bereiken.

De doelstellingen van het SBTi getuigen van de hoogste ambities op het gebied van emissiereductie, zowel op korte- als lange termijn. Wij zullen ons plan dit jaar bij het SBTi indienen voor officiële validatie.

“Klimaatdeskundigen over de hele wereld zijn het erover eens dat bedrijven zoals Docusign ingrijpende en onmiddellijke actie moeten ondernemen om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan”, aldus Dan Springer, CEO van Docusign. “Een verplichting richting klimaatactie zit in ons DNA, wat onder meer blijkt uit initiatieven zoals Docusign for Forests. Vandaag gaan we nog een stap verder door onze handtekening te zetten onder de hoogste standaard van klimaatactie onder ‘s wereld meest toonaangevende en vooruitdenkende bedrijven.”

Docusign’s belofte om de uitstoot te verminderen bouwt voort op hun Docusign for Forest-initiatief die in 2019 van start is gegaan. Door strategische investeringen in hoogwaardige REDD+- en Verra-gecertificeerde CO2-compensatieprojecten gericht op het voorkomen van ontbossing en het ondersteunen van herbebossing, bereikte Docusign in het jaar 2022 CO2-neutraliteit. 

"Docusign tot een van de milieuvriendelijkste bedrijven ter wereld maken, is een van mijn doelstellingen sinds ik bij Docusign ben komen werken. Ons Docusign for Forests-initiatief omvatte een plan om in 2022 CO2-neutraal te worden en vandaag kan ik met trots aankondigen dat we dat doel bereikt hebben. Maar ons werk houdt daar niet op, we moeten meer doen en dat zullen we dan ook doen. Actie ondernemen is het juiste om te doen voor onze planeet en ons bedrijf," sluit Springer af.

In haar streven naar een op wetenschap gebaseerde netto-uitstoot van nul, zal Docusign ook haar Docusign for Forests-initiatieven voortzetten in samenwerking met toonaangevende non-profitorganisaties over de hele wereld, die de bossen over de wereld beschermen en herstellen, en zal het bedrijf haar klanten ondersteunen op hun eigen weg naar duurzaamheid.

Het Docusign for Forests-initiatief is een belangrijk onderdeel geweest van Docusign's voortdurende inzet voor verandering. Sinds de oprichting heeft het bedrijf meer dan 6 miljoen bomen, 55 miljard vellen papier en bijna 6 miljard liter water bespaard en tot nu toe meer dan 326 miljoen kilo afval geëlimineerd.

Kom meer te weten over Docusign's werk om wereldwijd communities te verbeteren.

Gepubliceerd
Gerelateerde Topics