Pular para o conteúdo principal

Privacyverklaring

Versiedatum: 19 maart 2024

Doel

Bij Docusign hechten wij veel waarde aan het beschermen van privacy. Het doel van dit document is uiteen te zetten hoe Docusign, Inc. en de aan haar gelieerde vennootschappen (“ons”, “onze” of “wij”) persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of anderszins verwerken over klanten en andere personen (gezamenlijk “u”) die toegang hebben tot of gebruikmaken van onze websites, met inbegrip van docusign.com en docusign.net, onze mobiele toepassingen, onze webclient of professionele client, en/of een van onze andere websites, producten of diensten die een koppeling naar deze Privacyverklaring bevatten (de “Diensten”). Door gebruik te maken van onze Diensten, begrijpt u dat wij uw persoonsgegevens zullen verzamelen en gebruiken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een overeenkomst met een externe organisatie. In voorkomende gevallen kunnen de voorwaarden van die overeenkomst bepalen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Als u van mening bent dat een externe organisatie ons heeft gevraagd uw persoonsgegevens namens hen te verwerken, neem dan in eerste instantie contact op met de desbetreffende externe organisatie, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Deze Privacyverklaring (“Privacyverklaring”) is niet van toepassing op websites en apps van derden waarvan u mogelijk gebruik maakt, met inbegrip van die waarnaar onze Diensten koppelingen bevatten. U dient de voorwaarden en het beleid van websites en apps van derden te lezen voordat u op een koppeling klikt.

Het kernproduct van Docusign en de Diensten helpen gebruikers digitale of elektronische transacties te verrichten, te voltooien en de geldigheid ervan aan te tonen, zoals door het elektronisch ondertekenen van een contract voor mobiele telefoondiensten of het plaatsen van een digitale handtekening op een kredietaanvraag. In het kader van onze Diensten willen gebruikers dat wij gegevens verzamelen en vastleggen die de partijen helpen om de geldigheid van de transacties te bewijzen, zoals de namen van de personen die betrokken zijn bij de transacties en de apparaten die deze personen gebruiken.

Wij raden u aan deze Privacyverklaring helemaal door te lezen, zodat u volledig op de hoogte bent van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, opslaan of anderszins verwerken en van uw privacyrechten. Als u naar een bepaald hoofdstuk van deze Privacyverklaring wilt gaan, raadpleeg dan de inhoudsopgave hieronder.

 1. Verzamelen van persoonsgegevens

 2. Gebruik van persoonsgegevens en rechtsgrondslagen voor verwerking

 3. Delen van persoonsgegevens

 4. Bewaren van persoonsgegevens

 5. Uw keuzes

 6. Privacy van kinderen

 7. Kennisgeving aan inwoners van Californië

 8. Uw privacyrechten

 9. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

 10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

 11. Hoe contact met ons opnemen

 12. Aanvullende bekendmakingen betreffende privacy voor klanten en gebruikers in bepaalde landen

1. Verzamelen van persoonsgegevens

U hebt de keuze of u onze websites bezoekt, onze apps installeert of ons persoonsgegevens verstrekt. Als u ons echter bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Diensten niet kunt gebruiken. Als u bijvoorbeeld geen elektronische handtekening invoert, dan kunt u bepaalde elektronische documenten op onze Dienst niet ondertekenen. Voor de keuzes en rechten die u mogelijk hebt, zie secties 5 en 8 van deze Verklaring.

Persoonsgegevens die we van u verzamelen.  U verstrekt ons persoonsgegevens over uzelf wanneer u:

 • Zich registreert of inlogt op uw account.

 • Een elektronisch document opstelt, ondertekent of bekijkt.

 • Uw gebruikersprofiel aanmaakt of bewerkt.

 • Contact opneemt met de klantendienst.

 • Reageert op onze blogs of op gemeenschapsforums.

 • Deelneemt aan enquêtes, gesponsorde evenementen, sweepstakes of wanneer u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven.

U verstrekt ons ook persoonsgegevens over anderen wanneer u delen van onze Diensten gebruikt, zoals wanneer u:

 • Een elektronische transactie begint of eraan deelneemt, zoals een enveloppe binnen Docusign Signature.

 • Informatie deelt in Docusign Rooms Service.

 • Anderen als lid toevoegt aan een bestaand account.

 • Opmerkingen plaatst.

 • Vrienden aanbrengt.

Uw belangrijkste keuze voor dit soort persoonsgegevens is eenvoudigweg het niet verstrekken ervan, bijvoorbeeld door geen profiel aan te maken of geen opmerkingen te plaatsen in een blog. Voor andere keuzes die u mogelijk heeft, zie Sectie 5 van deze Privacyverklaring. 

Voorbeelden van de categorieën van persoonsgegevens die u kunt verstrekken, zijn:

 • Identificatie gegevens en contact informatie. Dit omvat uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer of elektronische handtekening.

 • Commerciële informatie. Dit omvat factuur- en betalingsinformatie (bv. creditcardnummer, vervaldatum, visueel cryptogram), gekochte producten of diensten.

 • Geolocatie. Dit omvat de fysieke locatie.

Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen. We verzamelen mogelijk automatisch persoonsgegevens van u en uw apparaten wanneer u onze Diensten gebruikt, inclusief wanneer u onze websites of apps bezoekt zonder in te loggen. Voor keuzes die u mogelijk heeft over welke informatie we automatisch verzamelen, zie Sectie 5 van deze Privacyverklaring. 

De categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk automatisch verzamelen omvatten:

 • Apparaat, gebruiksinformatie en transactiegegevens. We verzamelen persoonsgegevens over hoe u onze Diensten gebruikt en de apparaten (bv. computers, mobiele telefoons, tablets) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Diensten. Dit kan onder meer, zonder beperking, het volgende omvatten:

  • IP-adres.

  • Precieze geolocatiegegevens waartoe u onze apps toegang geeft (meestal vanaf uw mobiele apparaat).

  • Unieke apparaatidentificatoren en apparaatkenmerken, zoals besturingssysteem en browsertype.

  • Gebruiksgegevens, zoals webloggegevens, verwijzings- en exitpagina's en URL's, type platform, aantal klikken, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en inhoud en de volgorde van die pagina's, de hoeveelheid tijd die u op bepaalde pagina's hebt doorgebracht, de data en de tijdstippen waarop u onze Diensten hebt gebruikt, de frequentie van uw gebruik van onze Diensten, foutenlogboeken en andere gerelateerde informatie.

  • Transactiegegevens, zoals namen en e-mailadressen van partijen bij een transactie, onderwerpregel, geschiedenis van acties die personen ondernemen met betrekking tot een transactie (bv. beoordelen, ondertekenen, inschakelen van functionaliteiten) en persoonsgegevens over die personen of hun apparaten, zoals naam, e-mailadres, IP-adres en authenticatiemethoden.

 • Cookies en aanverwante technologieën. We maken gebruik van cookies, zijnde tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die op uw apparaat worden gedownload, of aanverwante technologieën, zoals webbakens, lokale gedeelde objecten en trackingpixels om informatie te verzamelen of op te slaan. Voor aanvullende informatie over cookies en gerelateerde technologieën, inclusief details over hoe u zich kunt afmelden, kunt u onze Cookieverklaring lezen (https://www.docusign.nl/bedrijf/cookieverklaring).

Informatie die we verzamelen van andere bronnen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen van anderen, zoals:

 • Externe bronnen. Voorbeelden van externe bronnen zijn marketeers, partners, onderzoekers, gelieerde ondernemingen (zoals bedrijven onder gemeenschappelijk eigendom of controle van Docusign), dienstverleners en anderen waar zij wettelijk toegestaan zijn om uw persoonsgegevens met ons te delen. Als u zich bijvoorbeeld op een andere website registreert voor onze Diensten, kan de website uw persoonsgegevens aan ons verstrekken.

 • Andere klanten. Andere klanten kunnen ons uw persoonsgegevens geven. Als een klant bijvoorbeeld wil dat u een elektronisch document in onze Diensten ondertekent, zal hij of zij ons uw e-mailadres en naam geven.

 • Persoonsgegevens uit verschillende bronnen combineren. We kunnen de persoonsgegevens die we van andere bronnen ontvangen combineren met persoonsgegevens die we van u (of uw apparaat) verzamelen en deze gebruiken zoals beschreven in deze Verklaring.

Persoonsgegevens die wij namens klanten verzamelen en verwerken. Wanneer onze zakelijke klanten bepaalde Diensten gebruiken, verwerken en bewaren we over het algemeen beperkte persoonsgegevens namens hen als verwerker. In het kader van Docusign eSignature bijvoorbeeld, wanneer een klant contracten of andere documenten uploadt voor controle of ondertekening, treden wij op als verwerker en verwerken wij de documenten namens de klant en in overeenstemming met zijn of haar instructies. In die gevallen is de klant de verwerkingsverantwoordelijke en is hij of zij verantwoordelijk voor de meeste aspecten van de verwerking van de persoonsgegevens. Als u vragen of zorgen heeft over de manier waarop persoonsgegevens in deze gevallen wordt verwerkt, met inbegrip van de manier waarop u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen, raden wij u aan contact op te nemen met de klant (ofwel uw werkgever ofwel de persoon of entiteit die om uw handtekening verzoekt). Als we verzoeken betreffende bepaalde rechten ontvangen met betrekking tot gevallen waarin we optreden als verwerker, zullen we uw vraag doorsturen naar de betreffende klant.

2. Gebruik van persoonsgegevens en rechttsgrondslagen voor werwerking

In het algemeen en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, inclusief toestemming (zoals vereist) gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren, om ze te repareren en te verbeteren, om nieuwe Diensten te ontwikkelen en om onze bedrijven en hun producten en Diensten te verkopen. Voorbeelden van hoe we de persoonsgegevens die we verwerken gebruiken, zijn onder meer, zonder beperking, de volgende:

 • U voorzien van de Diensten en producten die u aanvraagt en er betalingen voor innen.

 • Uw account aanmaken en uw relatie met ons beheren (bv. communiceren met u, u voorzien van de gevraagde informatie).

 • U documenten over onze relatie toesturen, ook voor aankopen of andere evenementen.

 • Functionaliteiten, producten of speciale evenementen aanbieden per e-mail of telefoon of u marketingcommunicatie sturen over producten en diensten van derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

 • Gegevens registreren over transacties  over elektronische documenten (bv. wie de documenten heeftgeïnitieerd, bekeken of ondertekend; IP-adressenvan de ondertekenaar; tijdstempels).

 • Loterijen, wedstrijden en verwijzingsprogramma's organiseren.

 • Content en gepersonaliseerde reclame kiezen en leveren, en de marketing en reclame van onze Diensten ondersteunen.

 • Gegevens over onze gebruikers en hun gebruik van onze Diensten aanmaken en evalueren.

 • Wijzigingen in onze Diensten testen en nieuwe functionaliteiten en producten ontwikkelen.

 • Problemen die u met onze Diensten ondervindt oplossen, met inbegrip van het beantwoorden van ondersteuningsvragen, klantenopleiding en -training en het oplossen van geschillen.

 • Het Dienstenplatform beheren, met inbegrip van ondersteunende systemen en beveiliging.

 • Voorkomen van, onderzoeken van en reageren op: fraude, ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze Diensten, schending van voorwaarden en beleid, of ander onrechtmatig gedrag.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

 • Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten in juridische claims.

Ander gebruik. We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen combineren ("aggregeren") of stukjes persoonsgegevens verwijderen ("anonimiseren") om de identificatie van een bepaalde gebruiker of apparaat te beperken of te voorkomen om te helpen met doelstellingen als onderzoek en marketing. Zodra dergelijke informatie is geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat zij niet langer wordt beschouwd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming, is deze Verklaring er niet meer op van toepassing.

Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming van toepassing is en waar Docusign als verwerkingsverantwoordelijke optreedt, is onze rechtsgrond voor het verzamelen en gebruiken van de persoonsgegevens die in deze Verklaring wordt beschreven afhankelijk van het type van de betreffende persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen of gebruiken.

Normaal gesproken verzamelen of gebruiken we persoonsgegevens alleen wanneer we uw toestemming hebben om dit te doen, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract met u uit te voeren of wanneer de verwerking in ons gerechtvaardigd belang is en niet ondergeschikt is aan uw belangen op het gebied van gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben we een wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren of hebben we de persoonsgegevens nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen. Bijvoorbeeld, wanneer we:

 • Persoonsgegevens gebruiken om een account aan te maken en te beheren, doen we dit om relevante Diensten te kunnen leveren en ons contract met u uit te kunnen voeren.

 • Gegevens verzamelen en vastleggen die verband houden met het gebruik van een digitaal certificaat of een digitale handtekening, dan doen we dat om te voldoen aan de regelgeving.

 • Namen en e-mailadressen gebruiken voor e-mailmarketingdoeleinden, doen we dat met uw toestemming (die u te allen tijde kunt intrekken), of, waar toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

 • Gebruiksgegevens verzamelen en analyseren om onze Diensten te verbeteren of om de veiligheid van onze websites te verzekeren, baseren we ons daarbij op ons gerechtvaardigd belang om onze Diensten te beschermen en te verbeteren.

Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt over de rechtsgrond op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in Sectie 11 van deze Verklaring.  Merk op dat in situaties waarin Docusign optreedt als verwerker, het onze klant is die de juiste rechtsgrond bepaalt in verband met verwerkingsactiviteiten, en vragen over de toepasselijke rechtsgrond moeten dan ook aan hen worden gericht.

3. Delen van persoonsgegevens

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en inclusief toestemming (zoals vereist), kunnen we persoonsgegevens als volgt delen:

 • Dienstverleners. We delen uw persoonsgegevens met andere dienstverleners die we gebruiken om onze Diensten te ondersteunen. Deze bedrijven leveren diensten zoals intelligente zoektechnologie, intelligente analyses, reclame, authenticatiesystemen, incasso, fraudedetectie en klantenondersteuning. We hebben contracten met onze dienstverleners die de bescherming en het juiste gebruik van uw persoonsgegevens regelen.

 • Gelieerde ondernemingen. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven die een gemeenschappelijke eigenaar hebben of onder gemeenschappelijk zeggenschap staan met Docusign. Deze bedrijven gebruiken uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring.

 • Marketing partners. We kunnen uw persoonsgegevens delen met sponsors van evenementen, webinars of loterijen waarvoor u zich registreert of met andere partijen waarmee we gezamenlijke marketingactiviteiten kunnen uitvoeren.

 • Publieke of overheidsinstellingen. We kunnen uw persoonsgegevens delen om onze wettelijke verplichtingen, voorschriften of contracten na te leven of om te reageren op een gerechtelijk bevel, administratief of gerechtelijk procedure, zoals een dagvaarding, overheidsaudit of doorzoekingsbevel waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen uw informatie ook delen wanneer er bedreigingen zijn voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van beleidsdocumenten van Docusign of andere overeenkomsten of om de wettelijke rechten van derden te beschermen, met inbegrip van onze werknemers, gebruikers of het publiek.

 • Zakelijke transacties. Uw persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt of overgedragen aan relevante derden in het geval van, of als onderdeel van de due diligence voor, een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, verkoop, fusie, consolidatie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van ons volledige bedrijf of een deel daarvan, van activa of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). Als er een zakelijke transactie plaatsvindt, zullen wij u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de controle over uw informatie, evenals van de keuzes die u mogelijk hebt.

 • Toestemming. We kunnen uw persoonsgegevens op andere manieren delen als u ons daarom heeft gevraagd of als u toestemming heeft gegeven. Met uw toestemming publiceren we bijvoorbeeld gebruikersgetuigenissen die u kunnen identificeren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld zoals hieronder beschreven:

 • Andere Docusign-gebruikers. Wanneer u anderen toestemming geeft om content in uw account te raadplegen, te gebruiken of te bewerken, delen wij die content met hen. Als u bijvoorbeeld een enveloppe naar anderen stuurt ter beoordeling of ter ondertekening, stellen wij de inhoud van de enveloppe aan hen ter beschikking.

 • Derden. Wanneer u een betaling doet aan een andere gebruiker binnen onze Diensten, delen wij de gegevens van uw betaalmethode met de door u geselecteerde derde betalingsverwerker.

 • Openbare informatie.

  • Door de gebruiker gegenereerde content. Wanneer u opmerkingen maakt op onze blogs of op onze gemeenschapsforums, kan deze informatie ook door anderen worden gelezen, verzameld en gebruikt.

  • Profielinformatie. Wanneer u een Docusign-profiel aanmaakt, kunnen andere Docusign-gebruikers uw profielinformatie bekijken. Als u deze informatie privé wilt maken, ga dan naar uw accountinstellingen.

 • Uw werkgever of organisatie. Wanneer u een account of gebruikersfunctie aanmaakt met een e-mailadres dat aan u is toegewezen als werknemer, contractant of lid van een organisatie (bv. uwnaam@uwwerkgever.com of uwnaam@nonprofit.org), kan die organisatie (als het om een klant van Docusign met bepaalde functionaliteiten gaat) uw account vinden en bepaalde acties ondernemen die van invloed kunnen zijn op uw account.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze wordt verwerkt. De duur van de periode gedurende welke wij persoonsgegevens bewaren is afhankelijk van de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen en gebruiken en/of zoals vereist om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, zoals uiteengezet in ons beleid betreffende het bewaren van gegevens en onze normen voor gegevensverwerking. Over het algemeen betekent dit dat we uw persoonsgegevens bewaren om te voldoen aan eventuele bewaar- of wettelijke beperkingen of voor de uitvoering van een contract met u. Wanneer er technische beperkingen zijn die verwijdering of anonimisering verhinderen, beschermen we persoonsgegevens en beperken we het actieve gebruik ervan.

5. Uw keuzes

Deze sectie beschrijft veel van de acties die u kunt ondernemen om de verzameling, het gebruik, het opslaan of andere verwerking van uw persoonsgegevens te wijzigen of te beperken.

 • Profiel. U bent niet verplicht een profiel in te vullen. Als u dat doet, heeft u toegang tot deze persoonsgegevens en kunt u deze nakijken. Als persoonsgegevens onjuist of onvolledig is, kunt u wijzigingen aanbrengen in uw accountinstellingen.

 • Marketingberichten. U kunt zich afmelden voor e-mailmarketingberichten die we u sturen door te klikken op de link “afmelden” in het e-mailbericht of door u hier af te melden (https://pref.docusign.com/preference-center). Houd er rekening mee dat we u een bericht kunnen sturen om te bevestigen dat u zich wilt afmelden. Als u een geregistreerde gebruiker van onze Diensten bent, of als u transacties met ons hebt uitgevoerd, kunnen we transactie- of relatieberichten (bijvoorbeeld het ondertekenen van kennisgevingen of accountkennisgevingen) blijven versturen nadat u zich hebt afgemeld voor marketingberichten.  Als u uw telefoonnummer wilt laten toevoegen aan onze interne Do-Not-Call lijst om u af te melden voor telemarketing-berichten, neem dan contact met ons op via het Portaal voor privacyverzoeken. Vermeld uw voornaam, achternaam, bedrijf en telefoonnummer.  U kunt ons ook te allen tijde, ook tijdens een telemarketinggesprek laten weten dat u niet opnieuw gebeld wilt worden voor telemarketingdoeleinden.

 • Cookies en andere verwante technologie. U kunt cookies weigeren via uw browserinstellingen of via het Docusign Centrum voor cookie-voorkeuren en andere methoden die worden beschreven in onze Cookieverklaring (https://www.docusign.nl/bedrijf/cookieverklaring). Als u cookies weigert, is het echter mogelijk dat u sommige delen van onze Diensten niet kunt gebruiken.  Let op: wij herkennen of reageren niet op door de browser geïnitieerde Do Not Track signalen.

 • Informatie over het apparaat en het gebruik. Als u niet wilt dat wij de locatie van uw apparaat zien, kunt u het delen van de locatie op uw apparaat uitschakelen, de privacyinstellingen van uw apparaat wijzigen of het delen van de locatie in uw browser weigeren.

 • Uw account sluiten. Als u uw account wilt sluiten, log dan in op uw account en pas uw plan aan. Voor meer informatie, klik hier: https://support.docusign.com/en/articles/How-do-I-cancel-or-downgrade-my-account.

 • Klachten. Wij zetten ons in voor het oplossen van geldige klachten over uw privacy en ons verzamelen, gebruiken, of bewaren of andere verwerking van uw persoonsgegevens. Voor vragen of klachten met betrekking tot onze praktijken betreffende gebruik van gegevens of deze Verklaring, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken.

6. Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet bedoeld voor en worden niet verkocht aan personen onder de leeftijd van 18 jaar of een andere leeftijd die door de toepasselijke wetgeving wordt aangewezen ("minderjarigen"). We verzamelen of vragen niet bewust om persoonsgegevens van minderjarigen. We staan niet bewust toe dat minderjarigen gebruikmaken van onze Diensten. Als u een minderjarige bent, maak dan geen gebruik van onze Diensten en stuur ons uw persoonsgegevens niet. We verwijderen persoonsgegevens waarvan we vernemen dat die van een minderjarige is verzameld zonder geverifieerde ouderlijke toestemming. Neem contact met ons op via het Portaal voor Privacyverzoeken als u denkt dat we persoonsgegevens van of over een minderjarige hebben die uit ons systeem moet worden verwijderd.

7. Kennisgeving aan inwoners van Californië

Naast de andere informatie en rechten die in deze Privacyverklaring worden beschreven, hebben inwoners van Californië ook recht op bepaalde aanvullende informatie en hebben zij bepaalde aanvullende rechten onder de California Consumer Privacy Act (“CCPA”) met betrekking tot hun persoonsgegevens.  Als u een inwoner bent van Californië (een “Consument” zoals gedefinieerd door de CCPA), is deze sectie van de Privacyverklaring op u van toepassing.  Als u geen Consument bent, is deze sectie niet op u van toepassing en dient u zich er niet op te beroepen.

A. Informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Hieronder vindt u een samenvatting van onze verzameling en het gebruik van “persoonsgegevens” (zoals gedefinieerd door de CCPA) over Consumenten in verband met onze Diensten.  Raadpleeg voor meer informatie de andere secties van deze Privacyverklaring.

Categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk verzamelen en gebruiken voor onze commerciële en zakelijke doeleinden:

 • Contact- en accountregistratiegegevens. Wanneer u zich registreert voor een account of contact met ons opneemt, kunt u uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord van het account, elektronische handtekening en andere gerelateerde informatie opgeven.

 • Financiële of betalingsinformatie. We verzamelen informatie over de betalingsmethoden die u verstrekt, factureringsgegevens en informatie over de producten of diensten die u koopt.

 • Transactiegegevens. Wanneer u de Diensten gebruikt om een transactie uit te voeren, verzamelen we mogelijk de volgende gegevens: namen en e-mailadressen van partijen bij een transactie, onderwerpregel, geschiedenis van acties die personen ondernemen bij een transactie (bv. beoordelen, ondertekenen, inschakelen van functionaliteiten) en persoonsgegevens over die personen of hun apparaten, zoals naam, e-mailadres, IP-adres en authenticatiemethoden.

 • Klantenserviceinformatie. We verzamelen informatie over uw communicatie met onze klantenservice, waaronder bijvoorbeeld vragen en andere berichten die u rechtstreeks aan ons richt via online formulieren, via e-mail, via de telefoon of per post.

 • Informatie over uw webbrowser, mobiel apparaat of internetverbinding.  Wanneer u onze Diensten online opent, kunnen we automatisch IP-adressen, apparaatidentificatoren en apparaatkenmerken verzamelen, inclusief cookie-ID's, mobiele reclame-ID's, en andere soortgelijke unieke identificatoren, gegevens over hoe u online met de Diensten omgaat (gebruiksgegevens), locatiegegevens (bv. plaats, staat, land, en postcode die is gekoppeld aan uw IP-adres of die is afgeleid via wifi-triangulatie) en, met uw toestemming in overeenstemming met de instellingen van uw mobiele apparaat, nauwkeurige geolocatiegegevens van GPS-gebaseerde functionaliteit op uw mobiele apparaat.

Commerciële en zakelijke doeleinden waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken die we verzamelen:

 • U voorzien van de Diensten en producten die u aanvraagt en betalingen innen.

 • Uw account aanmaken en uw relatie met ons beheren (bv. communiceren met u, u voorzien van de gevraagde informatie).

 • U documenten over onze relatie toesturen, ook voor aankopen of andere evenementen.

 • Functionaliteiten, producten of speciale evenementen aanbieden per e-mail of telefoon of u marketingcommunicatie sturen over producten en diensten van derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.

 • Gegevens registreren over transacties waarbij elektronische documenten worden gebruikt (bv. wie de documenten heeft geïnitieerd, bekeken of ondertekend; IP-adressen van ondertekenaars; tijdstempels). 

 • Loterijen, wedstrijden en verwijzingsprogramma's organiseren.

 • Content en gepersonaliseerde reclame kiezen en leveren, en de marketing en reclame van onze Diensten ondersteunen.

 • Gegevens over onze gebruikers en hun gebruik van onze Diensten aanmaken en evalueren.

 • Wijzigingen in onze Diensten testen en nieuwe functionaliteiten en producten ontwikkelen.

 • Problemen die u met onze diensten ondervindt oplossen, met inbegrip van het beantwoorden van ondersteuningsvragen en het oplossen van geschillen.

 • Het Dienstenplatform beheren, met inbegrip van ondersteunende systemen en beveiliging.

 • Voorkomen van, onderzoeken van en reageren op: fraude, ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze Diensten, schending van voorwaarden en beleid, of ander onrechtmatig gedrag.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 • Voldoen aan wettelijke bewaartermijnen.

 • Het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten in juridische claims.

B. Het recht om af te zien van verkoop van persoonsgegevens

Consumenten hebben het recht om zich af te melden voor “verkoop” van hun persoonsgegevens op grond van de CCPA. Volgens de CCPA, en behoudens bepaalde uitzonderingen, “verkoopt” een bedrijf persoonsgegevens wanneer het persoonsgegevens verkoopt, verhuurt, vrijgeeft, openbaar maakt, verspreidt, beschikbaar stelt, doorgeeft of op andere wijze mondeling, schriftelijk, of via elektronische of andere middelen, communiceert aan een ander bedrijf of een derde partij in ruil voor een monetaire of andere waardevolle vergoeding.

Zoals verder uitgelegd in sectie 3 van deze Privacyverklaring, delen we persoonsgegevens met andere bedrijven.

Consumenten kunnen op de volgende manieren verzoeken indienen om zich af te melden voor dit delen:

 1. Pas uw cookie-instellingen aan en selecteer de optie om u af te melden voor respectievelijke cookie-activiteiten. 

 2. Klik op de link “afmelden” om u af te melden onderaan elk marketingbericht van Docusign.

 3. Werk uw e-mail-/marketingvoorkeuren bij via de volgende link: https://pref.docusign.com/preference-center.

C.  Het recht op toegang

Consumenten hebben het recht om bepaalde gegevens op te vragen over de persoonsgegevens die we over hen hebben verzameld (in het algemeen, in de afgelopen 12 maanden).  Dit omvat het recht om te verzoeken om:

 • De specifieke persoonsgegevens en de categorieën van persoonsgegevens die wij over hen hebben verzameld op te vragen.

 • Welke categorieën van persoonsgegevens we hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden en de categorieën van derden aan wie we die informatie hebben verkocht of openbaar gemaakt voor zakelijke doeleinden.

 • De categorieën van bronnen waaruit we persoonsgegevens hebben verzameld.

D. Het recht op verwijdering

Consumenten hebben het recht om te verzoeken dat we de persoonsgegevens die we van hen hebben verzameld verwijderen.  In bepaalde omstandigheden stelt de CCPA ons echter in staat om informatie voor bepaalde doeleinden te bewaren (bijvoorbeeld als we de informatie moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en om bepaalde andere beperkte redenen die in de CCPA zijn uiteengezet).

E. Uitoefening van toegangs- en wisrechten

Consumenten kunnen verzoeken om toegang tot of wissing van hun persoonsgegevens indienen via een van de volgende methoden:

 1. U kunt op elk gewenst moment toegang krijgen tot persoonsgegevens die aan uw account zijn gekoppeld en deze bekijken door hier te klikken (https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity).

 2. U kunt contact met ons opnemen via het Portaal voor Privacyverzoeken of per post zoals beschreven in Sectie 11.

Om veiligheidsredenen zullen we proberen uw identiteit te verifiëren voordat we aan uw verzoek voldoen.  Als u een account bij ons heeft, kunnen wij uw identiteit verifiëren via de login van uw account.  Als u geen account bij ons hebt, kan het nodig zijn dat wij op uw verzoek reageren of op andere wijze contact met u opnemen om aanvullende informatie van u te vragen om uw identiteit te verifiëren (inclusief, maar niet beperkt tot uw naam, e-mailadres of telefoonnummer).

Als we uw identiteit kunnen verifiëren, zullen we op uw verzoek reageren voor zover we daartoe in staat zijn en zoals vereist door de wet.  Als we uw identiteit niet kunnen verifiëren, kunnen we aanvullende informatie van u vragen of kunnen we uw verzoek weigeren.  Als we niet in staat zijn om volledig aan uw verzoek(en) te voldoen, zullen we u meer informatie verstrekken over de redenen waarom we niet aan uw verzoek konden voldoen.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen op grond van de toepasselijke wetgeving worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. Bovendien hebben we bepaalde soorten persoonsgegevens nodig om het product en de Diensten aan u te kunnen leveren. Als u ons vraagt om deze te verwijderen, is het mogelijk dat u geen toegang meer heeft tot of gebruik kunt maken van onze producten en Diensten.

F. Het recht op non-discriminatie

Consumenten hebben het recht om niet te worden gediscrimineerd naar aanleiding van het uitoefenen van hun CCPA-rechten.  Wij zullen consumenten die ervoor kiezen hun CCPA-rechten uit te oefenen, geen goederen of diensten ontzeggen, geen verschillende prijzen aanrekenen of een verschillend kwaliteitsniveau bieden.

G.  Gemachtigde agenten

Consumenten kunnen een agent aanwijzen om namens hen CCPA-verzoeken in te dienen. Voor Consumenten die dit doen, zullen wij stappen ondernemen om zowel de identiteit te controleren van de Consument die zijn rechten wil uitoefenen zoals hierboven beschreven, net als om te controleren of de agent van de Consument door hem is gemachtigd om namens hem een verzoek in te dienen door te vragen om een ondertekende schriftelijke machtiging of een kopie van een volmacht.

H.  “Shine the Light”

Inwoners van Californië kunnen vragen om een lijst van derden die uw persoonsgegevens hebben ontvangen voor direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Deze lijst bevat ook de soorten persoonsgegevens die werd gedeeld. Wij stellen deze lijst kosteloos ter beschikking. Als u een inwoner van Californië bent en deze informatie wilt opvragen, neem dan contact met ons op via het Portaal voor privacyverzoeken.

8. Uw privacyrechten en keuzes

U kunt bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens, afhankelijk van de lokale wetgeving betreffende gegevensbescherming, zoals verder beschreven hieronder. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken.

 • U kunt op elk gewenst moment inzage krijgen in de persoonsgegevens die aan uw account zijn gekoppeld en deze bekijken door hier te klikken: https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity.

 • U kunt ook de volgende informatie opvragen: hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en waarom; de betrokken categorieën van persoonsgegevens; de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens; hoe we uw persoonsgegevens hebben ontvangen en de bron ervan; ons zakelijk doel voor het gebruik van uw persoonsgegevens; en hoe lang we uw persoonsgegevens gebruiken of opslaan of de manier waarop we de relevante bewaartermijnen bepalen.

 • U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens over u te corrigeren en u moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u bewaren onjuist, onvolledig of verouderd is.

 • In bepaalde situaties kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen of te stoppen deze te gebruiken, bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, of de verwerking ervan te beperken of uw persoonsgegevens te exporteren naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 • Wanneer wij een beroep doen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming te weigeren en/of, indien deze werd gegeven, om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken voor direct marketing doeleinden. Zie Sectie 5 (Uw keuzes) van deze Verklaring voor meer informatie over uw keuzes.

 • Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht, hebt u het recht om op elk moment vragen of klachten te richten aan uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Als u een verzoek indient om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, zullen wij u vragen bepaalde informatie te verstrekken voor identiteitsverificatiedoeleinden. Als u een account bij ons heeft, kunnen wij uw identiteit verifiëren via uw login van uw account. Als u geen account bij ons hebt, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken waarmee we uw identiteit kunnen bevestigen. U kunt een vertegenwoordiger machtigen om namens u een verzoek bij ons in te dienen en wij zullen de identiteit van uw vertegenwoordiger of bevoegde wettelijke vertegenwoordiger verifiëren door bevestiging van u te vragen of door documenten die de machtiging van de vertegenwoordiger om namens u te handelen, aantonen.

Bepaalde persoonsgegevens kunnen op grond van de toepasselijke wetgeving worden vrijgesteld van dergelijke verzoeken. We hebben bepaalde soorten persoonsgegevens nodig om het product en de Diensten aan u te kunnen leveren. Als u ons vraagt om deze te verwijderen, is het mogelijk dat u geen toegang meer heeft tot of gebruik kunt maken van onze producten en Diensten.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het Portaal voor privacyverzoeken.

Doorgiften naar de VS en derde landen. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven buiten uw rechtsgebied, inclusief voor verdere verwerking. Docusign heeft bindende bedrijfsvoorschriften aangenomen om de overdracht van persoonsgegevens van de Europese Economische Ruimte ("EER") en/of het Verenigd Koninkrijk naar Docusign buiten de EER te vergemakkelijken. Overdrachten buiten de Docusign-groep worden alleen gedaan naar organisaties die akkoord gaan met het naleven van de normen in onze bindende bedrijfsvoorschriften of die een ander geldig alternatief gebruiken onder de wetgeving betreffende gegevensbescherming.  U kunt onze bindende bedrijfsvoorschriften bekijken op https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code en https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrc-csb-code.

9. Hoe we uw persoonsgegevens beschermen

We hebben passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verwerving of toegang, evenals alle andere vormen van onwettige verwerking. Om dit te bereiken, hebben we een Information Security Management System en andere onderliggende beleidsdocumenten en richtlijnen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens ontwikkeld en geïmplementeerd. Ons personeel heeft bijvoorbeeld alleen toegang tot de persoonsgegevens van klanten voor zover nodig om de toepasselijke zakelijke doeleinden te vervullen en om hun werk uit te voeren, onder voorbehoud van geheimhoudingsplicht.

10. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

We kunnen deze Verklaring wijzigen om veranderingen in de wet, onze bedrijven, onze Diensten, onze praktijken betreffende verwerking van gegevens of de vooruitgang in de technologie te weerspiegelen. Ons gebruik van de persoonsgegevens die we verzamelen is onderworpen aan de Privacyverklaring die van kracht is op het moment dat dergelijke persoonsgegevens wordt gebruikt. Afhankelijk van het type wijziging kunnen wij u op de hoogte stellen van de wijziging door het plaatsen van een bericht op deze pagina.

11. Hoe contact met ons opnemen

Voor vragen of klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze Verklaring kunt u contact met ons opnemen via privacy@docusign.com of per post naar Docusign, Inc., Attention: Privacy Team, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105, Verenigde Staten.

Als u een bezoeker bent uit de EER, neem dan contact op met Docusign International (EMEA) Ltd via privacy@docusign.com of per post naar Docusign International (EMEA) Ltd, Attention: Privacy Team, 5 Hanover Quay, Ground Floor, Dublin 2, Ierland.

12. Aanvullende bekendmakingen betreffende privacy voor klanten en gebruikers in bepaalde landen

Als u woonachtig bent in een van de volgende landen, is de onderstaande Privacyverklaring ook van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover er een conflict bestaat tussen de landspecifieke bewoordingen hieronder en de bovenstaande bepalingen, hebben de onderstaande bepalingen voorrang voor de reikwijdte van dat conflict.

Australië

 • Doorgiften en bekendmakingen naar de VS en derde landen. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven of bekendmaken aan ontvangers in de volgende landen: Australië, Brazilië, Canada, Duitsland, Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Mexico, Singapore, Ierland, Egypte, Israël, India, Japan, Costa Rica, Noorwegen, Filipijnen, Zweden, Spanje, Uruguay en Georgië.

 • Hoe we uw persoonsgegevens beschermen. Uw persoonsgegevens zullen waarschijnlijk worden opgeslagen op IT-infrastructuur in Australië, de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of Canada.

 • Hoe contact met ons opnemen. Om een klacht in te dienen met betrekking tot onze naleving van de Australische wetgeving, kunt u contact met ons opnemen op een van de bovenstaande adressen. We zullen redelijke stappen ondernemen om de klacht te onderzoeken en u binnen een redelijke termijn van een antwoord te voorzien.

Brazilië

 • Doel. Betreffende klanten of gebruikers die zich in Brazilië bevinden, is de verwerkingsverantwoordelijke Docusign Brasil Soluções Em Tecnologia Ltda, gevestigd te Tower Bridge Corporate, 02º Andar Conj. 21, Avenida Jornalista Roberto Marinho, 85, São Paulo, Brazil, Reg no. 35.218.051.742.

 • Uw privacyrechten. Naast de hierboven vermelde rechten hebben klanten en gebruikers in Brazilië het recht om:

  • Het bestaan van een verwerking bevestigd te zien;

  • Onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens te corrigeren;

  • De anonimisering, blokkering of eliminatie van onnodige of buitensporige hoeveelheden persoonsgegevens te verzoeken die worden verwerkt in strijd met de Braziliaanse wetgeving betreffende gegevensbescherming;

  • Om een herziening te vragen van beslissingen die uitsluitend zijn genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze van invloed zijn op uw belangen; 

  • Informatie te verkrijgen over de entiteiten waarmee we uw persoonsgegevens delen; en

  • Inwoners van Brazilië kunnen vragen om een lijst van derden die uw persoonsgegevens hebben ontvangen voor direct marketing doeleinden in het voorgaande kalenderjaar. Deze lijst bevat ook de soorten persoonsgegevens die werd gedeeld. Wij stellen deze lijst kosteloos ter beschikking. Wij zullen deze informatie binnen 15 (vijftien) dagen na de datum van uw verzoek verstrekken, met inachtneming van onze commerciële- en bedrijfsgeheimhoudingsplicht. Als u een inwoner van Brazilië bent en deze informatie wilt opvragen, neem dan contact met ons op via het Portaal voor privacyverzoeken.

Canada

 • Doorgiften naar de VS en derde landen. We kunnen uw persoonsgegevens buiten uw rechtsgebied doorgeven voor verdere verwerking, waar deze onderworpen zijn aan de wetgeving van dat buitenlandse rechtsgebied.

Frankrijk

 • Doel. Voor klanten of gebruikers in Frankrijk is de verwerkingsverantwoordelijke Docusign France SAS, gevestigd in Immeuble Central Park, 9-15 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrijk. 

 • Uw privacyrechten.

  • U hebt het recht om bezwaar te maken op gerechtvaardigde gronden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve wanneer we verplicht zijn om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen of wanneer we niet aan dit verzoek kunnen voldoen, op basis van een verbod ten gevolge van een wettelijke bepaling.

  • Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om instructies te geven over hoe u wilt dat wij uw persoonsgegevens opslaan, verwijderen of delen na uw overlijden. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

  • Als u niet tevreden bent met ons antwoord op een klacht, hebt u het recht om te allen tijde vragen of klachten in te dienen bij de Franse toezichthoudende autoriteit (Commissie Nationale de l'Informatique et des Libertés – "CNIL"). U kunt contact opnemen met deze autoriteit door een brief te sturen naar de CNIL op 3 Place de Fontenoy, 75007 Parijs, Frankrijk, of telefonisch op +33 1 53 73 22 22.

  • Als u een verzoek indient om de hierboven genoemde privacyrechten uit te oefenen, zullen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren. U kunt een agent machtigen om namens u een verzoek bij ons in te dienen. Om dit te doen, zullen we de identiteit van uw agent of gemachtigde wettelijke vertegenwoordiger verifiëren en een bewijs van uw eigen identiteit vereisen. Wij kunnen een dergelijk verzoek alleen inwilligen indien de documenten die de machtiging van de agent om namens u te handelen vaststellen, de precieze duur en het doel van die machtiging bevatten, evenals de bevestiging dat uw agent gerechtigd is om de ontvanger te zijn van de informatie die wij zullen verzenden.

Israël

 • Verzamelen van persoonsgegevens. U bent wettelijk niet verplicht om ons de persoonsgegevens te verstrekken die in Sectie 1 wordt beschreven.

 • Doorgiften naar de VS en derde landen. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven buiten uw rechtsgebied, inclusief voor verdere verwerking. Als u woonachtig bent in een rechtsgebied waar uw toestemming vereist is voor de overdracht naar een ander rechtsgebied van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, geeft u ons hierbij uw uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming voor een dergelijke overdracht.

Filipijnen

 • Hoe contact met ons opnemen. Voor vragen of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens of deze Verklaring kunt u contact opnemen met Doug Luftman (Privacy-hoofdfunctionaris) door een e-mail te sturen naar privacy@docusign.com, telefonisch op +1 877 720 2040, of door een brief te sturen naar Docusign, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, Legal Department, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105.