Pular para o conteúdo principal

Beleid inzake redelijk gebruik

DocuSign raadt nieuwe klanten aan om de DocuSign-diensten optimaal te gebruiken, zodat u ziet hoe ze ten voordele van uw bedrijf ingezet kan worden. Daarom kan DocuSign klanten toestaan het aantal enveloppen te overschrijden dat in hun abonnement is opgenomen. DocuSign behoudt zich het recht voor om gebruik van de DocuSign-diensten te voorkomen of te stoppen wanneer dat gebruik misbruikt wordt of onnodig belastend is. Voor meer informatie over hoe dit beleid van toepassing is op uw abonnement, neemt u contact op met uw account executive of Customer Support.