Skip to main content

Privacy Policy | Notis Privasi

Check the Privacy Notice in English

Notis Privasi

Tarikh versi: 13 Mei 2022

Tujuan

Di DocuSign, privasi adalah keutamaan. Tujuan dokumen ini adalah untuk menetapkan cara DocuSign, Inc. dan sekutunya (“kita,” “milik kami,” atau “kami”) mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, atau memproses maklumat peribadi mengenai pelanggan dan individu lain (secara kolektif “anda”) yang mengakses atau menggunakan laman web kami, termasuk docusign.com dan docusign.net, aplikasi mudah alih kami, pelanggan web kami atau pelanggan profesional, dan/atau mana-mana laman web kami yang lain, produk, atau perkhidmatan yang memaut ke Notis Privasi ini (“Perkhidmatan”). Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda memahami bahawa kami akan mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis Privasi ini.

Dalam sesetengah kes, kami boleh memproses maklumat peribadi anda menurut perjanjian dengan organisasi pihak ketiga. Dalam kes tersebut, terma perjanjian itu boleh mentadbir urus cara kami memproses maklumat peribadi anda. Jika anda percaya organisasi pihak ketiga telah meminta kami untuk memproses maklumat peribadi anda bagi pihak mereka, sila berunding dengan mereka pada permulaannya kerana mereka akan bertanggungjawab ke atas cara kami memproses maklumat anda. Notis Privasi ini (“Notis”) tidak terpakai kepada mana-mana laman web dan aplikasi pihak ketiga yang mungkin anda gunakan, termasuk yang kami pautkan dalam Perkhidmatan kami. Anda harus menyemak terma dan dasar untuk laman web dan aplikasi pihak ketiga sebelum mengklik pada mana-mana pautan.

Produk dan Perkhidmatan teras DocuSign membantu pengguna membuat, melengkapkan dan menunjukkan kesahihan transaksi digital atau elektronik, seperti menandatangani kontrak secara elektronik untuk perkhidmatan telefon bimbit atau meletakkan tandatangan digital pada aplikasi pinjaman. Sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan kami, pengguna mahu kami mengumpul dan merekodkan maklumat yang membantu pihak-pihak membuktikan kesahihan transaksi, seperti nama orang yang terlibat dalam transaksi dan peranti yang digunakan oleh orang tersebut.

Kami mengesyorkan agar anda membaca Notis ini dengan lengkap bagi memastikan anda dimaklumkan sepenuhnya tentang cara kami mengumpul, menggunakan, menyimpan, atau memproses maklumat peribadi anda serta hak privasi anda. Walau bagaimanapun, jika anda ingin melangkau ke bahagian tertentu Notis ini, sila rujuk jadual kandungan di bawah. 

1.Pengumpulan Maklumat Peribadi

2.Penggunaan Maklumat Peribadi

3.Perkongsian Maklumat Peribadi

4.Penyimpanan Maklumat Peribadi

5.Pilihan Anda

6.Privasi Kanak-kanak

7.Maklumat untuk Penduduk California

8.Hak Privasi Anda

9.Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda

10.Perubahan kepada Notis Privasi Ini

11.Cara Menghubungi Kami

12.Pendedahan Privasi Tambahan untuk Pelanggan dan Pengguna di Negara Tertentu


 1. Pengumpulan Maklumat Peribadi

Anda mempunyai pilihan sama ada anda mengunjungi laman web kami, memasang aplikasi kami, atau memberikan maklumat peribadi kepada kami. Walau bagaimanapun, jika anda tidak memberikan kami maklumat peribadi tertentu, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Sebagai contoh, jika anda tidak menggunakan tandatangan elektronik, maka anda tidak akan dapat menandatangani dokumen elektronik tertentu di Perkhidmatan kami. Untuk pilihan dan hak yang mungkin anda miliki, sila lihat Bahagian 5 dan 8 Notis ini.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan daripada Anda. Anda memberikan kami maklumat peribadi tentang diri anda apabila anda:

 • Daftar atau log masuk ke akaun anda.

 • Mula, tandatangan atau semak semula dokumen elektronik.

 • Cipta atau edit profil pengguna anda.

 • Hubungi sokongan pelanggan.

 • Komen di blog kami atau dalam forum komuniti.

 • Mengambil bahagian dalam tinjauan, acara tajaan, cabutan bertuah, atau semasa anda mendaftar untuk surat berita. 

Anda juga memberi kami maklumat peribadi tentang orang lain apabila anda menggunakan sebahagian daripada Perkhidmatan kami, seperti apabila anda:

 • Mula atau sertai transaksi elektronik, seperti sampul surat dalam DocuSign Signature.

 • Berkongsi maklumat dalam Perkhidmatan Bilik DocuSign.

 • Tambahkan orang lain sebagai ahli ke akaun sedia ada.

 • Tinggalkan komen.

 • Rujuk rakan-rakan.

Pilihan utama anda untuk jenis maklumat peribadi ini adalah semata-mata tidak memberikannya, seperti dengan tidak mewujudkan profil atau tidak meninggalkan komen dalam blog. Untuk pilihan lain yang mungkin anda miliki, sila lihat Bahagian 5 Notis Privasi ini. 

Contoh kategori maklumat peribadi yang boleh anda berikan ialah:

 • Pengecam dan maklumat hubungan. ini termasuk nama, e-mel alamat, alamat surat-menyurat, nombor telefon, atau tandatangan elektronik.

 • Maklumat komersial. Ini termasuk maklumat pengebilan dan pembayaran (contohnya, nombor kad kredit, tarikh tamat tempoh, visual kriptogram), produk atau perkhidmatan yang dibeli.

 • Geolokasi. Ini termasuk lokasi fizikal.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan Secara Automatik. Kami mungkin mengumpul maklumat peribadi daripada anda dan peranti anda secara automatik apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk apabila anda mengunjungi laman web atau aplikasi kami tanpa log masuk. Untuk pilihan yang mungkin anda ada mengenai maklumat yang kami kumpulkan secara automatik, sila lihat Bahagian 5 Notis Privasi ini. 

Kategori maklumat peribadi yang boleh kami kumpulkan secara automatik termasuk:

 • Data Peranti, Penggunaan dan Transaksi. Kami mengumpul maklumat peribadi tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan dan peranti kami (contohnya, komputer, telefon bimbit, tablet) yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami. Ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut: 

  • Alamat IP.

  • Maklumat geolokasi tepat yang anda benarkan aplikasi kami untuk mengakses (biasanya daripada peranti mudah alih anda).

  • Pengecam peranti unik dan atribut peranti, seperti sistem pengendalian dan jenis penyemak imbas.

  • Data penggunaan, seperti data log web, halaman rujukan dan keluar serta URL, jenis platform, bilangan klik, nama domain, halaman pertama, halaman dan kandungan yang dilihat dan susunan halaman tersebut, jumlah masa yang dihabiskan di halaman tertentu, tarikh dan masa anda menggunakan Perkhidmatan kami, kekerapan anda menggunakan Perkhidmatan kami, log ralat, dan maklumat berkaitan yang lain.

  • Data transaksi, seperti nama dan alamat e-mel pihak untuk transaksi, barisan subjek, sejarah tindakan yang diambil oleh individu berkaitan dengan transaksi (contohnya, menyemak, menandatangani, mendayakan ciri) dan maklumat peribadi tentang individu tersebut atau peranti mereka, seperti nama, alamat e-mel, alamat IP dan kaedah pengesahan.

 • Kuki dan Teknologi Berkaitan. Kami menggunakan kuki, yang merupakan fail teks yang mengandungi sejumlah kecil maklumat yang dimuat turun pada peranti anda, atau teknologi yang berkaitan, seperti suar web, objek kongsi tempatan dan piksel penjejakan, untuk mengumpul dan/atau menyimpan maklumat. Untuk maklumat tambahan mengenai kuki dan teknologi yang berkaitan, termasuk butiran cara memilih keluar, sila baca Notis Kuki kami (https://www.docusign.com/company/cookie-policy).

Maklumat yang Kami Kumpulkan daripada Sumber Lain. Tertakluk kepada undang-undang terpakai, kami boleh mengumpul maklumat peribadi anda daripada orang lain, seperti: 

 • Sumber Pihak Ketiga. Contoh sumber pihak ketiga termasuk pemasar, rakan kongsi, penyelidik, sekutu (seperti syarikat di bawah pemilikan atau kawalan DocuSign), penyedia perkhidmatan, dan lain-lain di mana mereka dibenarkan secara sah untuk berkongsi maklumat peribadi anda dengan kami. Sebagai contoh, jika anda mendaftar untuk Perkhidmatan kami di laman web lain, laman web mungkin memberikan maklumat peribadi anda kepada kami.

 • Pelanggan Lain. Pelanggan lain mungkin memberi kami maklumat peribadi anda. Sebagai contoh, jika pelanggan mahu anda menandatangani dokumen elektronik dalam Perkhidmatan kami, dia akan memberi kami alamat e-mel dan nama anda.

 • Menggabungkan Maklumat Peribadi daripada Sumber Berbeza. Kami boleh menggabungkan maklumat peribadi yang kami terima daripada sumber lain dengan maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda (atau peranti anda) dan menggunakannya seperti yang diterangkan dalam Notis ini.

Maklumat Peribadi yang Kami Kumpulkan dan Memproses bagi Pihak Pelanggan. Apabila pelanggan perniagaan kami menggunakan Perkhidmatan tertentu, kami secara amnya memproses dan menyimpan maklumat peribadi terhad bagi pihak mereka sebagai pemproses data. Sebagai contoh, dalam konteks DocuSign eSignature, apabila pelanggan memuat naik kontrak atau dokumen lain untuk semakan atau tandatangan, kami bertindak sebagai pemproses data dan memproses dokumen bagi pihak pelanggan dan mengikut arahan mereka. Dalam keadaan tersebut, pelanggan ialah pengawal data dan bertanggungjawab untuk kebanyakan aspek pemprosesan maklumat peribadi. Jika anda ada sebarang soalan atau kebimbangan tentang cara maklumat peribadi diproses dalam kes ini, termasuk cara melaksanakan hak anda sebagai subjek data, anda harus menghubungi pelanggan (sama ada majikan anda atau individu atau entiti yang meminta tandatangan anda). Jika kami menerima apa-apa permintaan hak mengenai keadaan di mana kami bertindak sebagai pemproses data, kami akan memajukan pertanyaan anda kepada pelanggan yang berkaitan.


 1. Penggunaan Maklumat Peribadi

Secara amnya, dan tertakluk kepada undang-undang terpakai, termasuk persetujuan (seperti yang diperlukan), kami boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk menyediakan, membetulkan dan menambah baik Perkhidmatan kami, membangunkan Perkhidmatan baharu, dan memasarkan syarikat kami dan produk serta Perkhidmatan mereka. Contoh cara kami menggunakan maklumat peribadi yang kami proses termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:

 • Memberi anda dan mengumpul bayaran untuk produk dan Perkhidmatan serta produk yang anda minta.

 • Cipta akaun anda dan urus hubungan anda dengan kami (contohnya, berkomunikasi dengan anda, memberi anda maklumat yang diminta).

 • Hantar rekod hubungan kami kepada anda, termasuk untuk pembelian atau acara lain.

 • Ciri-ciri pasaran, produk, atau acara khas menggunakan e-mel atau telefon atau menghantar komunikasi pemasaran tentang produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

 • Rekod butiran tentang transaksi yang melibatkan dokumen elektronik (cth., siapa yang memulakannya, melihat, atau menandatangani dokumen; alamat IP penandatangan ; cap masa). 

 • Menganjurkan cabutan bertuah, peraduan dan program rujuk rakan.

 • Pilih dan sampaikan kandungan dan pengiklanan yang disesuaikan, dan menyokong pemasaran dan pengiklanan Perkhidmatan kami.

 • Cipta dan semak data tentang pengguna kami dan cara mereka menggunakan Perkhidmatan kami.

 • Uji perubahan dalam Perkhidmatan kami dan bangunkan ciri-ciri dan produk baharu.

 • Menangani masalah yang mungkin anda hadapi dengan Perkhidmatan kami, termasuk menjawab soalan sokongan, pendidikan dan latihan pelanggan, dan menyelesaikan pertikaian.

 • Urus platform Perkhidmatan, termasuk sistem sokongan dan keselamatan.

 • Mencegah, menyiasat dan bertindak balas terhadap penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, pelanggaran terma dan dasar, atau tingkah laku lain yang salah.

 • Mematuhi kewajipan undang-undang.

 • Memenuhi tempoh pengekalan undang-undang.

 • Mewujudkan, melaksanakan, atau mempertahankan hak kami dalam tuntutan undang-undang.

Kegunaan Lain. Kami boleh menggabungkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan (“agregat”) atau mengalih keluar maklumat peribadi (“nyah kenal pasti”) untuk mengehadkan atau menghalang pengenalan mana-mana pengguna atau peranti tertentu untuk membantu dengan matlamat seperti penyelidikan dan pemasaran. Notis ini tidak terpakai setelah maklumat tersebut diagregatkan dan dijadikan tanpa nama supaya ia tidak lagi dianggap sebagai maklumat peribadi di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Asas yang Sah untuk Memproses Maklumat Peribadi Anda. Jika undang-undang perlindungan data Eropah terpakai dan di mana DocuSign bertindak sebagai pengawal data, asas sah kami untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi yang diterangkan dalam Notis ini akan bergantung pada jenis maklumat peribadi yang berkenaan dan konteks khusus di mana kami mengumpul atau menggunakannya.

Kami lazimnya mengumpul atau menggunakan maklumat peribadi hanya di mana kami mempunyai persetujuan anda untuk berbuat demikian, di mana kami memerlukan maklumat peribadi untuk melaksanakan kontrak dengan anda, atau di mana pemprosesan itu adalah untuk kepentingan sah kami dan tidak diatasi oleh kepentingan perlindungan data anda atau hak dan kebebasan asas. Dalam sesetengah kes, kami mungkin mempunyai kewajipan undang-undang untuk mengumpul atau menyimpan maklumat peribadi atau mungkin memerlukan maklumat peribadi untuk melindungi kepentingan mustahak anda atau orang lain. Sebagai contoh, apabila kami:

 • Menggunakan maklumat peribadi untuk membuat dan mengurus akaun, kami berbuat demikian untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan yang berkaitan dan melaksanakan kontrak kami dengan anda.

 • Mengumpul dan merekodkan data yang berkaitan dengan penggunaan sijil digital atau tandatangan digital, kami berbuat demikian untuk mematuhi peraturan.

 • Menggunakan nama dan alamat e-mel untuk tujuan pemasaran e-mel, kami berbuat demikian dengan persetujuan anda (yang anda boleh tarik balik pada bila-bila masa) atau, jika dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, berdasarkan kepentingan sah kami.

 • Mengumpulkan data penggunaan dan analisis untuk meningkatkan Perkhidmatan kami atau memastikan keselamatan laman web kami, kami berbuat demikian berdasarkan kepentingan sah kami dalam melindungi dan meningkatkan Perkhidmatan kami.

Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai atau memerlukan maklumat lanjut mengenai asas yang sah di mana kami mengumpulkan dan menggunakan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan dalam Bahagian 11 Notis ini. Ambil perhatian bahawa dalam situasi di mana DocuSign bertindak sebagai pemproses, pelanggan kami menentukan asas undang-undang yang sesuai yang berkaitan dengan aktiviti pemprosesan, dan pertanyaan mengenai asas sah terpakai harus diajukan kepada mereka.


 1. Perkongsian Maklumat Peribadi

Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, termasuk persetujuan (seperti yang diperlukan), kami boleh berkongsi maklumat peribadi seperti berikut:

 • Pembekal Perkhidmatan. Kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan yang kami gunakan untuk menyokong Perkhidmatan kami. Syarikat-syarikat ini menyediakan perkhidmatan seperti teknologi carian pintar, analisis pintar, pengiklanan, sistem pengesahan, pengumpulan bil, pengesanan penipuan, dan sokongan pelanggan. Kami mempunyai kontrak dengan penyedia perkhidmatan kami yang menangani perlindungan dan penggunaan maklumat peribadi anda dengan wajar.

 • Sekutu. Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan syarikat lain di bawah pemilikan atau kawalan bersama dengan DocuSign. Syarikat-syarikat ini menggunakan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Notis ini. 

 • Rakan Pemasaran. Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi anda dengan penaja acara, webinar, atau cabutan bertuah yang anda daftarkan, atau pihak lain yang mungkin kami terlibat dalam aktiviti pemasaran bersama.

 • Pihak Berkuasa Awam atau Kerajaan. Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda untuk mematuhi kewajipan undang-undang, peraturan, atau kontrak kami, atau untuk bertindak balas terhadap perintah mahkamah, proses pentadbiran, atau kehakiman, seperti sepina, audit kerajaan, atau waran geledah di mana kami harus mematuhi mengikut undang-undang. Kami juga boleh berkongsi maklumat anda apabila terdapat ancaman terhadap keselamatan fizikal mana-mana orang, pelanggaran dasar DocuSign atau perjanjian lain, atau untuk melindungi hak undang-undang pihak ketiga, termasuk pekerja, pengguna kami, atau orang awam.

 • Transaksi Korporat. Maklumat peribadi anda boleh didedahkan atau dipindahkan kepada pihak ketiga yang berkaitan sekiranya berlaku, atau sebagai sebahagian daripada usaha wajar untuk, apa-apa penyusunan semula, penjualan, penggabungan, penyatuan, usaha sama, penyerahan, pemindahan, atau pelupusan lain bagi semua atau sebahagian daripada perniagaan, aset, atau saham kami (termasuk yang berkaitan dengan kebankrapan atau prosiding yang serupa). Sekiranya transaksi korporat berlaku, kami akan memberikan pemberitahuan mengenai apa-apa perubahan terhadap kawalan maklumat anda, serta pilihan yang tersedia untuk anda.

 • Persetujuan. Kami boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan cara lain jika anda telah meminta kami untuk berbuat demikian atau telah memberikan persetujuan. Sebagai contoh, dengan persetujuan anda, kami menyiarkan testimoni pengguna yang boleh mengenal pasti identiti anda.

Maklumat peribadi anda juga boleh dikongsi seperti yang diterangkan di bawah:

 • Pengguna DocuSign Lain. Apabila anda membenarkan orang lain untuk mengakses, menggunakan atau mengedit kandungan dalam akaun anda, kami berkongsi kandungan tersebut dengan mereka. Sebagai contoh, jika anda menghantar sampul surat kepada orang lain untuk semakan atau tandatangan, kami menyediakan kandungan sampul surat untuk mereka.

 • Pihak Ketiga. Apabila anda membuat pembayaran kepada pengguna lain dalam Perkhidmatan kami, kami berkongsi butiran kaedah pembayaran anda dengan pemproses pembayaran pihak ketiga yang anda pilih.

 • Maklumat Awam.

  • Kandungan yang Dijana oleh Pengguna. Apabila anda memberi komen di blog kami atau di forum komuniti kami, maklumat ini juga boleh dibaca, dikumpulkan, dan digunakan oleh orang lain.

  • Maklumat Profil. Apabila anda mencipta profil DocuSign, pengguna DocuSign lain boleh melihat maklumat profil anda. Jika anda ingin menjadikan maklumat ini peribadi, sila lawati tetapan akaun anda.

 • Majikan atau Organisasi Anda. Apabila anda mencipta akaun atau peranan pengguna dengan alamat e-mel yang diberikan kepada anda sebagai seorang pekerja, kontraktor atau ahli organisasi (cth., yourname@youremployer.com atau yourname@nonprofit.org), yang mana organisasi (jika ia merupakan pelanggan DocuSign dengan ciri tertentu) boleh mencari akaun anda dan mengambil tindakan tertentu yang boleh menjejaskan akaun anda. 


 1. Penyimpanan Maklumat Peribadi

Kami menyimpan maklumat peribadi anda untuk masa yang tidak melebihi tempoh yang diperlukan untuk tujuan ia diproses. Tempoh masa yang kami menyimpan maklumat peribadi bergantung pada tujuan ia dikumpulkan dan digunakan oleh kami dan/atau seperti yang diperlukan bagi mematuhi undang-undang terpakai seperti yang dinyatakan dalam dasar pengekalan data dan standard pengendalian maklumat kami. Secara amnya, ini bermakna kami menyimpan maklumat peribadi anda untuk mematuhi apa-apa pengekalan atau had statutori atau untuk tujuan pelaksanaan kontrak dengan anda. Di mana terdapat batasan teknikal yang menghalang penghapusan atau anonimisasi, kami melindungi maklumat peribadi dan mengehadkan penggunaan aktifnya.


 1. Pilihan Anda

Bahagian ini menerangkan banyak tindakan yang boleh anda ambil untuk mengubah atau mengehadkan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan atau pemprosesan maklumat peribadi anda yang lain. 

 • Profil. Anda tidak perlu melengkapkan profil. Sekiranya anda melakukannya, anda boleh mengakses dan menyemak maklumat peribadi ini. Jika apa-apa maklumat peribadi tidak tepat atau tidak lengkap, anda boleh membuat perubahan dalam tetapan akaun anda.

 • Mesej Pemasaran. Anda boleh pilih keluar daripada mesej pemasaran e-mel yang kami hantar kepada anda dengan mengklik pada pautan “menyahlanggan” dalam mesej e-mel atau berhenti melanggan di sini (https://pref.docusign.com/preference-center). Sila ambil perhatian bahawa kami boleh menghantar satu mesej kepada anda untuk mengesahkan anda ingin pilih keluar. Jika anda seorang pengguna berdaftar Perkhidmatan kami, atau jika anda telah melakukan transaksi dengan kami, kami boleh terus menghantar mesej transaksi atau perhubungan (contohnya, pemberitahuan tandatangan atau pemberitahuan akaun) selepas anda pilih keluar daripada mesej pemasaran. Jika anda ingin nombor telefon anda ditambahkan ke senarai Jangan Panggil dalaman kami untuk pilih keluar daripada mesej telepemasaran, sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi. Sila sertakan nama pertama, nama akhir, syarikat, dan nombor telefon anda. Anda juga boleh memberitahu kami pada bila-bila masa, termasuk semasa panggilan telepemasaran, bahawa anda tidak mahu dipanggil lagi untuk tujuan telepemasaran.

 • Kuki dan Teknologi Berkaitan Lain. Anda boleh menolak kuki melalui tetapan penyemak imbas anda atau melalui Pusat Keutamaan Kuki DocuSign dan kaedah lain yang dinyatakan dalam Notis Kuki kami (https://www.docusign.com/company/cookie-policy). Walau bagaimanapun, jika anda menolak kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan beberapa bahagian Perkhidmatan kami. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengenal pasti atau bertindak balas terhadap isyarat Jangan Jejak yang dimulakan oleh penyemak imbas.

 • Maklumat Peranti dan Penggunaan. Jika anda tidak mahu kami melihat lokasi peranti anda, anda boleh mematikan perkongsian lokasi pada peranti anda, menukar tetapan privasi peranti anda atau menolak untuk berkongsi lokasi pada penyemak imbas anda.

 • Menutup Akaun Anda. Jika anda ingin menutup akaun anda, sila log masuk ke akaun anda dan edit pelan anda. Untuk maklumat lanjut, klik di sini: https://support.docusign.com/en/articles/How-do-I-cancel-or-downgrade-my-account.

 • Aduan. Kami komited untuk menyelesaikan aduan yang sah tentang privasi anda dan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan atau pemprosesan lain terhadap maklumat peribadi anda oleh kami. Untuk soalan atau aduan mengenai amalan penggunaan data kami atau Notis ini, sila hubungi melalui Portal Permintaan Privasi


 1. Privasi Kanak-kanak

Perkhidmatan kami tidak direka untuk dan tidak dipasarkan kepada orang bawah umur 18 tahun atau umur lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang terpakai (“bawah umur”). Kami tidak mengumpul atau meminta maklumat peribadi daripada kanak-kanak bawah umur secara sengaja. Kami tidak membenarkan kanak-kanak bawah umur menggunakan Perkhidmatan kami secara sengaja. Jika anda seorang bawah umur, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami atau hantarkan maklumat peribadi anda kepada kami. Kami memadamkan maklumat peribadi yang kami ketahui dikumpulkan daripada kanak-kanak bawah umur tanpa persetujuan ibu bapa yang disahkan. Sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi jika anda percaya kami mungkin mempunyai maklumat peribadi daripada atau tentang kanak-kanak bawah umur yang harus dialih keluar daripada sistem kami.


 1. Maklumat untuk Penduduk California

Selain maklumat dan hak lain yang diterangkan dalam Notis Privasi ini, penduduk California juga berhak mendapat maklumat tambahan tertentu dan mempunyai hak tambahan tertentu di bawah Akta Privasi Pengguna California (“CCPA”) berkenaan dengan maklumat peribadi mereka. Jika anda seorang pemastautin California (“Pengguna” seperti yang ditakrifkan oleh CCPA), bahagian Notis Privasi ini terpakai kepada anda. Jika anda bukan seorang Pengguna, bahagian ini tidak terpakai kepada anda dan anda tidak boleh bergantung padanya.

A.Maklumat yang Kami Kumpulkan dan Cara Kami Menggunakannya

Berikut ialah ringkasan pengumpulan dan penggunaan “maklumat peribadi” kami (seperti yang ditakrifkan oleh CCPA) mengenai Pengguna berkaitan dengan Perkhidmatan kami. Untuk maklumat tambahan, sila rujuk bahagian lain Notis Privasi ini.

Kategori Maklumat Peribadi yang mungkin kami kumpulkan dan gunakan untuk tujuan komersial dan perniagaan kami:

 • Maklumat hubungan dan pendaftaran akaun. Apabila anda mendaftar untuk akaun atau menghubungi kami, anda boleh memberikan nama, alamat e-mel, alamat fizikal, nombor telefon, nama pengguna dan kata laluan akaun, tandatangan elektronik, dan maklumat lain yang berkaitan.

 • Maklumat kewangan atau pembayaran. Kami mengumpul maklumat tentang kaedah pembayaran yang anda berikan, maklumat pengebilan dan maklumat tentang produk atau perkhidmatan yang anda beli.

 • Maklumat transaksi. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan untuk menjalankan transaksi, kami mungkin mengumpul nama dan alamat e-mel pihak kepada transaksi, barisan subjek, sejarah tindakan yang diambil oleh individu dalam transaksi (contohnya, menyemak, menandatangani, ciri-ciri mendayakan) dan maklumat peribadi tentang individu tersebut atau peranti mereka, seperti nama, alamat e-mel, alamat IP dan kaedah pengesahan.

 • Maklumat perkhidmatan pelanggan. Kami mengumpulkan maklumat mengenai komunikasi perkhidmatan pelanggan anda dengan kami, termasuk, sebagai contoh, soalan dan mesej lain yang anda ajukan kepada kami secara langsung melalui borang dalam talian, melalui e-mel, melalui telefon, atau melalui pos.

 • Maklumat tentang penyemak imbas web, peranti mudah alih atau sambungan internet anda. Apabila anda mengakses Perkhidmatan kami dalam talian, kami mungkin mengumpul alamat IP, pengecam peranti dan atribut peranti secara automatik, termasuk ID kuki, ID pengiklanan mudah alih dan pengecam unik lain yang serupa, data tentang cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan dalam talian (data penggunaan), maklumat lokasi (contohnya, bandar, negeri, negara dan kod ZIP yang dikaitkan dengan alamat IP anda atau diperoleh melalui triangulasi Wi-Fi) dan, dengan kebenaran anda mengikut tetapan peranti mudah alih anda, maklumat geolokasi yang tepat daripada fungsi berasaskan GPS pada peranti mudah alih anda.

Tujuan Komersial dan Perniagaan yang mana kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan:

 • Memberikan anda dan mengutip bayaran untuk produk dan Perkhidmatan yang anda minta.

 • Cipta akaun anda dan urus hubungan anda dengan kami (contohnya, berkomunikasi dengan anda, memberi anda maklumat yang diminta).

 • Hantar rekod hubungan kami kepada anda, termasuk untuk pembelian atau acara lain.

 • Ciri-ciri pasaran, produk, atau acara khas menggunakan e-mel atau telefon atau menghantar komunikasi pemasaran tentang produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang kami fikir mungkin menarik minat anda.

 • Merekodkan butiran tentang transaksi yang melibatkan dokumen elektronik, (contohnya, siapa yang memulakan, melihat, atau menandatangani dokumen; alamat IP penandatangan; cap masa). 

 • Menganjurkan cabutan bertuah, peraduan dan program rujuk rakan.

 • Pilih dan sampaikan kandungan dan pengiklanan yang disesuaikan, dan menyokong pemasaran dan pengiklanan Perkhidmatan kami.

 • Cipta dan semak data tentang pengguna kami dan cara mereka menggunakan Perkhidmatan kami.

 • Uji perubahan dalam Perkhidmatan kami dan bangunkan ciri-ciri dan produk baharu.

 • Menangani masalah yang mungkin anda hadapi dengan Perkhidmatan kami, termasuk menjawab soalan sokongan dan menyelesaikan pertikaian.

 • Urus platform Perkhidmatan termasuk sistem sokongan dan keselamatan.

 • Mencegah, menyiasat dan bertindak balas terhadap: penipuan, akses yang tidak dibenarkan kepada atau penggunaan Perkhidmatan kami, pelanggaran terma dan dasar, atau tingkah laku salah yang lain.

 • Mematuhi kewajipan undang-undang.

 • Memenuhi tempoh pengekalan undang-undang.

 • Mewujudkan, melaksanakan, atau mempertahankan hak kami dalam tuntutan undang-undang.

B.Hak untuk Pilih Keluar daripada Penjualan Maklumat Peribadi

Pengguna berhak untuk menarik diri daripada “penjualan” maklumat peribadi mereka di bawah CCPA. Menurut CCPA, dan tertakluk kepada pengecualian tertentu, perniagaan “menjual” maklumat peribadi apabila ia menjual, menyewa, menyiarkan, mendedahkan, menyebarkan, menyediakan, memindahkan, atau selainnya berkomunikasi secara lisan, secara bertulis, atau dengan cara elektronik atau lain-lain, maklumat peribadi pengguna kepada perniagaan lain atau pihak ketiga untuk pertimbangan kewangan atau lain-lain yang berharga.

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam Bahagian 3 Notis Privasi ini, kami berkongsi maklumat peribadi dengan syarikat lain. 

Pengguna boleh mengemukakan permintaan untuk menarik diri daripada perkongsian tersebut dengan menggunakan kaedah berikut:

 1. Menyelaraskan tetapan kuki anda dan pilih pilihan untuk pilih keluar daripada aktiviti kuki masing-masing. 

 2. Klik pautan ke “menyahlanggan” di bahagian bawah mana-mana komunikasi pemasaran DocuSign.

 3. Kemas kini keutamaan e-mel/pemasaran anda pada pautan berikut: https://pref.docusign.com/preference-center.


C. Hak untuk Akses

Pengguna berhak untuk meminta butiran tertentu mengenai maklumat peribadi yang kami telah kumpulkan mengenai mereka (umumnya, dalam tempoh 12 bulan yang lalu). Ini termasuk hak untuk meminta:

 

 • Butiran maklumat peribadi tertentu dan kategori maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan mengenai mereka.

 • Apa kategori maklumat peribadi yang kami jual atau dedahkan untuk tujuan perniagaan dan kategori pihak ketiga yang kami jual atau mendedahkan maklumat tersebut untuk tujuan perniagaan.

 • Kategori sumber di mana kami mengumpulkan maklumat peribadi.

D.Hak Pemadaman

Pengguna berhak untuk meminta kami memadamkan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan daripada mereka. Walau bagaimanapun, dalam keadaan tertentu, CCPA membolehkan kami menyimpan maklumat untuk tujuan tertentu (contohnya, jika kami perlu menyimpan maklumat untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami, dan atas sebab-sebab terhad tertentu yang ditetapkan oleh CCPA).

E. Cara Melaksanakan Hak Akses dan Pemadaman

Pengguna boleh mengemukakan permintaan untuk mengakses atau memadam maklumat peribadi mereka menggunakan mana-mana kaedah berikut:

 1. Anda boleh mengakses dan menyemak maklumat peribadi yang berkaitan dengan akaun anda pada bila-bila masa dengan mengklik di sini (https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity).

 2. Anda boleh menghubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi atau melalui mel seperti yang digariskan dalam Bahagian 11.

Untuk tujuan keselamatan, kami akan cuba mengesahkan identiti anda sebelum memenuhi permintaan anda. Jika anda mempunyai akaun dengan kami, kami boleh mengesahkan identiti anda melalui log masuk anda ke akaun anda. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, kami mungkin perlu memberi maklum balas berkenaan permintaan anda atau sebaliknya menghubungi anda untuk meminta maklumat tambahan daripada anda untuk mengesahkan identiti anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat e-mel atau nombor telefon anda).

Sekiranya kami dapat mengesahkan identiti anda, kami akan memenuhi permintaan anda setakat yang kami boleh dan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda, kami boleh meminta maklumat tambahan daripada anda atau kami boleh menolak permintaan anda. Sekiranya kami tidak dapat memenuhi permintaan anda secara keseluruhan, kami akan memberikan maklumat lanjut kepada anda mengenai sebab-sebab yang kami tidak dapat mematuhi permintaan anda. 

Maklumat peribadi tertentu boleh dikecualikan daripada permintaan tersebut di bawah undang-undang terpakai. Di samping itu, kami memerlukan jenis maklumat peribadi tertentu supaya kami dapat menyediakan produk dan Perkhidmatan kepada anda. Jika anda meminta kami memadamkannya, anda mungkin tidak lagi dapat mengakses atau menggunakan produk dan Perkhidmatan kami.

F.Hak Tiada Diskriminasi

Pengguna berhak untuk tidak didiskriminasikan kerana melaksanakan hak CCPA mereka. Kami tidak akan menafikan, mengenakan harga yang berbeza atau menyediakan tahap kualiti barangan atau perkhidmatan yang berbeza kepada Pengguna yang memilih untuk melaksanakan hak CCPA mereka.

G.Ejen yang Diberi Kuasa

Pengguna boleh melantik ejen untuk membuat permintaan CCPA bagi pihak mereka. Bagi Pengguna yang berbuat demikian, kami akan mengambil langkah untuk mengesahkan kedua-dua identiti pengguna yang ingin melaksanakan hak mereka seperti yang diterangkan di atas, dan untuk mengesahkan bahawa ejen pengguna telah diberi kuasa oleh mereka untuk membuat permintaan bagi pihak mereka dengan meminta kebenaran bertulis yang ditandatangani atau salinan surat kuasa wakil yang ditandatangani.

H.“Pancarkan Cahaya”

Pemastautin California mungkin meminta senarai pihak ketiga yang telah menerima maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung pada tahun kalendar sebelumnya. Senarai ini juga mengandungi jenis maklumat peribadi yang dikongsi. Kami menyediakan senarai ini tanpa sebarang kos. Jika anda seorang pemastautin California dan ingin meminta maklumat ini, sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi.


 1. Hak Privasi Anda.

Anda mungkin mempunyai hak tertentu yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda, tertakluk kepada undang-undang perlindungan data tempatan, seperti yang diterangkan dengan lebih terperinci di bawah. Untuk melaksanakan mana-mana hak ini, sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi

 • Anda boleh mengakses dan semak maklumat peribadi yang dikaitkan dengan akaun anda pada bila-bila masa dengan mengklik di sini: https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity

 • Anda juga boleh minta maklumat berikut: cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda dan sebab; kategori maklumat peribadi yang terlibat; kategori penerima maklumat peribadi anda; cara kami menerima maklumat peribadi anda dan sumbernya; tujuan perniagaan kami untuk menggunakan maklumat peribadi anda; dan tempoh kami menggunakan atau menyimpan maklumat peribadi anda atau cara kami menentukan tempoh penyimpanan yang berkaitan. 

 • Anda berhak untuk membetulkan maklumat peribadi yang tidak tepat tentang anda dan anda harus memaklumkan kami dengan segera jika anda percaya maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda adalah tidak tepat, tidak lengkap, atau telah lapuk.

 • Dalam situasi tertentu, anda boleh meminta kami memadam atau berhenti menggunakan maklumat peribadi anda, membantah terhadap atau mengehadkan penggunaan maklumat peribadi anda, atau mengeksport maklumat peribadi anda kepada pengawal lain. 

 • Di mana kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, anda berhak untuk menolak persetujuan dan/atau, jika diberikan, untuk menarik balik persetujuan pada bila-bila masa. Ini tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan sebelum penarikan balik persetujuan anda. Pada bila-bila masa, anda boleh meminta kami berhenti menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Lihat Bahagian 5 (Pilihan Anda) dalam Notis ini untuk maklumat lanjut mengenai pilihan anda.

 • Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami terhadap aduan anda, anda berhak untuk mengajukan soalan atau aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data tempatan anda pada bila-bila masa.

Jika anda membuat permintaan untuk melaksanakan hak yang dirujuk di atas, kami akan meminta anda memberikan maklumat tertentu untuk tujuan pengesahan identiti. Jika anda mempunyai akaun dengan kami, kami boleh mengesahkan anda melalui log masuk akaun anda. Jika anda tidak mempunyai akaun dengan kami, kami mungkin memerlukan anda untuk memberikan maklumat tambahan yang mana kami boleh mengesahkan identiti anda. Anda boleh memberi kuasa kepada ejen untuk membuat permintaan kepada kami bagi pihak anda dan kami akan mengesahkan identiti ejen anda atau wakil undang-undang yang diberi kuasa dengan mendapatkan pengesahan daripada anda atau dokumen yang memberi kebenaran kepada ejen untuk bertindak bagi pihak anda.

Maklumat peribadi tertentu boleh dikecualikan daripada permintaan tersebut di bawah undang-undang terpakai. Kami memerlukan jenis maklumat peribadi tertentu supaya kami dapat menyediakan produk dan Perkhidmatan kepada anda. Jika anda meminta kami memadamkannya, anda mungkin tidak lagi dapat mengakses atau menggunakan produk dan Perkhidmatan kami.

Sekiranya anda ingin melaksanakan hak-hak ini, sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi.

Pemindahan ke A.S. dan Negara Ketiga. Tertakluk kepada undang-undang yang berkenaan, kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar wilayah anda, termasuk untuk pemprosesan selanjutnya. DocuSign telah mengguna pakai Peraturan Korporat Mengikat untuk memudahkan pemindahan maklumat peribadi dari Kawasan Ekonomi Eropah dan/atau United Kingdom (“EEA”) ke DocuSign di luar EEA. Pemindahan di luar kumpulan DocuSign hanya dibuat kepada organisasi yang bersetuju untuk mematuhi standard dalam Peraturan Korporat Mengikat kami atau menggunakan alternatif lain yang sah di bawah undang-undang perlindungan data. Anda boleh melihat Peraturan Korporat Mengikat kami di https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code dan https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrc-csb-code.


 1. Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda

Kami telah melaksanakan langkah-langkah teknikal, fizikal dan organisasi yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada penyalahgunaan atau pemusnahan, kehilangan, pengubahan, pendedahan, pemerolehan, atau akses yang menyalahi undang-undang atau tidak sah, atau lain-lain bentuk pemprosesan yang menyalahi undang-undang. Untuk mencapai matlamat ini, kami telah membangunkan dan melaksanakan Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat serta sub-dasar dan garis panduan lain yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi anda. Sebagai contoh, kakitangan kami dibenarkan untuk mengakses maklumat peribadi pelanggan hanya setakat yang diperlukan untuk memenuhi tujuan perniagaan yang berkenaan dan untuk melaksanakan tugas mereka, tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan.


 1. Perubahan kepada Notis Privasi Ini

Kami boleh meminda Notis ini untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, syarikat kami, Perkhidmatan kami, amalan pemprosesan data kami, atau kemajuan dalam teknologi. Penggunaan maklumat peribadi yang kami kumpulkan adalah tertakluk kepada Notis Privasi yang berkuat kuasa pada masa maklumat peribadi tersebut digunakan. Bergantung pada jenis perubahan, kami mungkin memaklumkan anda tentang perubahan tersebut dengan menyiarkan di halaman ini. 


 1. Cara Menghubungi kami

Untuk pertanyaan atau aduan mengenai penggunaan maklumat peribadi anda atau Notis ini, sila hubungi kami di privacy@docusign.com atau dengan menghantar surat kepada DocuSign Inc., Attention: Privacy Team, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105.

Jika anda seorang pengunjung dari EEA, sila hubungi Docusign International (EMEA) Ltd at privacy@docusign.com atau dengan menghantar surat kepada DocuSign International (EMEA) Ltd, Attention: Privacy Team, 5 Hanover Quay, Ground Floor, Dublin 2, Republic of Ireland.


 1. Pendedahan Privasi Tambahan untuk Pelanggan dan/atau Pengguna di Negara Tertentu

Sekiranya anda tinggal di salah satu negara berikut, Notis Privasi di bawah juga terpakai bagi pemprosesan maklumat peribadi anda. Setakat di mana terdapat konflik antara bahasa khusus negara di bawah dan peruntukan di atas, peruntukan di bawah mengawal setakat konflik itu. 

Australia

 • Pemindahan dan Pendedahan ke A.S. dan Negara Ketiga. Kami mungkin memindahkan atau mendedahkan maklumat peribadi anda kepada penerima di negara-negara berikut: Australia, Brazil, Kanada, Jerman, Amerika Syarikat, Perancis, United Kingdom, Mexico, Singapura, Ireland, Egypt, Israel, India, Negara Jepun, Costa Rica, Norway, Filipina, Sweden, Sepanyol, Uruguay, dan Georgia.

 • Cara Kami Melindungi Maklumat Peribadi Anda. Maklumat peribadi anda boleh disimpan di infrastruktur IT yang terletak di Australia, Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan/atau Kanada.

 • Cara Menghubungi Kami. Untuk mengajukan aduan mengenai pematuhan kami terhadap undang-undang Australia, sila hubungi kami di salah satu alamat yang disenaraikan di atas. Kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk menyiasat aduan dan memberi maklum balas kepada anda dalam jangka masa yang munasabah.

Brazil

 • Tujuan. Bagi pelanggan atau pengguna yang terletak di Brazil, pengawal adalah DocuSign Brasil Participações Ltda bertempat di Rua Gomes de Carvalho, 1306 6º andar, Cj. 61 Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04547-005 Brazil, No. Pendaftaran 35.228.557.541. 

 • Hak Privasi Anda. Selain hak yang disenaraikan di atas, pelanggan dan pengguna yang terletak di Brazil berhak untuk:

  • Sahkan kewujudan pemprosesan;

  • Betulkan maklumat yang tidak tepat atau lapuk;

  • Minta anonimisasi, penyekatan, atau penghapusan maklumat peribadi yang tidak perlu atau berlebihan yang diproses tanpa mematuhi undang-undang perlindungan data Brazil; 

  • Minta semakan keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pemprosesan automatik maklumat peribadi anda apabila ia menjejaskan kepentingan anda; 

  • Dapatkan maklumat mengenai entiti yang kami kongsi maklumat peribadi anda; dan

  • Pemastautin Brazil boleh minta senarai pihak ketiga yang telah menerima maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung pada tahun kalendar sebelumnya. Senarai ini juga mengandungi jenis maklumat peribadi yang dikongsi. Kami menyediakan senarai ini tanpa sebarang kos. Kami akan memberikan maklumat ini dalam tempoh 15 (lima belas) hari dari tarikh permintaan anda, menghormati kerahsiaan komersial dan perindustrian kami. Sekiranya anda seorang pemastautin Brazil dan ingin meminta maklumat ini, sila hubungi kami melalui Portal Permintaan Privasi

Kanada

 • Pemindahan ke A.S. dan Negara Ketiga. Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar bidang kuasa anda untuk pemprosesan selanjutnya di mana ia akan tertakluk kepada undang-undang bidang kuasa asing itu. 

Perancis

 • Tujuan. Bagi pelanggan atau pengguna yang terletak di Perancis, pengawal ialah DocuSign France SAS, yang terletak di Immeuble Central Park, 9-15 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux, France. 

 • Hak Privasi Anda.

 • Anda mempunyai hak untuk membantah, atas alasan yang sah, untuk memproses maklumat peribadi anda, kecuali di mana kami diwajibkan untuk memproses maklumat peribadi tersebut dengan mematuhi kewajipan undang-undang kami atau di mana kami tidak dapat memenuhi permintaan ini, berdasarkan larangan daripada peruntukan berkanun. 

 • Di bawah syarat-syarat tertentu, anda berhak untuk memberi arahan tentang cara anda ingin kami menyimpan, memadam atau berkongsi maklumat peribadi anda selepas anda meninggal dunia. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini.

 • Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan maklum balas kami terhadap sesuatu aduan, anda berhak untuk mengajukan soalan atau aduan dengan pihak berkuasa penyeliaan Perancis (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - “CNIL”) pada bila-bila masa. Anda boleh menghubungi pihak berkuasa ini dengan menghantar surat kepada CNIL di 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France, atau melalui telefon di talian +33 1 53 73 22 22.

 • Jika anda membuat permintaan untuk melaksanakan hak privasi yang dirujuk di atas, kami akan mengambil langkah yang sewajarnya untuk mengesahkan identiti anda. Anda boleh memberi kuasa kepada ejen untuk membuat permintaan kepada kami bagi pihak anda. Untuk berbuat demikian, kami akan mengesahkan identiti ejen anda atau wakil undang-undang yang diberi kuasa dan memerlukan bukti identiti anda sendiri. Kami hanya boleh memenuhi permintaan sedemikian jika dokumen yang menetapkan kebenaran yang diberi kepada ejen untuk bertindak bagi pihak anda mengandungi tempoh dan tujuan kebenaran yang tepat, dan pengesahan sama ada ejen anda berhak menjadi penerima maklumat yang akan dihantar oleh kami. 

Israel

 • Pengumpulan Maklumat Peribadi. Anda tidak dikehendaki secara sah oleh undang-undang untuk memberikan kami maklumat peribadi yang diterangkan dalam Bahagian 1.

 • Pemindahan ke A.S. dan Negara Ketiga. Kami boleh memindahkan maklumat peribadi anda di luar bidang kuasa anda untuk pemprosesan selanjutnya. Sekiranya anda bermastautin di bidang kuasa di mana pemindahan maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda ke bidang kuasa lain memerlukan persetujuan anda, maka anda memberi kami persetujuan nyata dan jelas untuk pemindahan tersebut. 

Filipina

 • Cara Menghubungi Kami. Untuk soalan atau aduan mengenai pemprosesan maklumat peribadi anda atau Notis ini, anda boleh menghubungi Doug Luftman (Ketua Pegawai Privasi) dengan menghantar e-mel kepada privacy@docusign.com, melalui telefon di talian +1 877 720 2040, atau dengan menghantar surat kepada DocuSign, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, Legal Department, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105.

1. Privacy Policy

Version Date:  January 7, 2022

Purpose

At DocuSign, privacy is a priority. The purpose of this document is to set out how DocuSign, Inc. and its affiliates (“us,” “our,” or “we”) collect, use, store, or otherwise process personal information about customers and other individuals (collectively "you") who access or use our websites, including docusign.com and docusign.net, our mobile applications, our web client or professional client, and/or any of our other websites, products, or services that link to this Privacy Notice (the “Services”). By using our Services, you understand that we will collect and use your personal information as described in this Privacy Notice.

In some cases, we may process your personal information pursuant to an agreement with a third party organization. In those cases, the terms of that agreement may govern how we process your personal information. If you believe a third party organization has asked us to process your personal information on their behalf, please consult with them in the first instance as they will be responsible for how we process your information. This Privacy Notice (“Notice”) does not apply to any third-party websites and apps that you may use, including those to which we link in our Services. You should review the terms and policies for third-party websites and apps before clicking on any links.

DocuSign’s core product and Services help users create, complete, and show the validity of digital or electronic transactions, such as electronically signing a contract for mobile phone services or placing a digital signature on a loan application. As part of our Services, users want us to collect and record information that helps the parties prove the validity of the transactions, such as the names of the persons who are involved in the transactions and the devices those persons use.

We recommend that you read this Notice in full to ensure you are fully informed about the manner in which we collect, use, store, or otherwise process your personal information as well as your privacy rights. However, if you want to skip to a particular section of this Notice, please refer to the table of contents below.

 1. Collection of Personal Information

 2. Use of Personal Information

 3. Personal Information Sharing

 4. Retention of Personal Information

 5. Your Choices

 6. Children's Privacy

 7. Information for California Residents

 8. Your Privacy Rights

 9. How We Protect Your Personal Information

 10. Changes to This Privacy Notice

 11. How to Contact Us

 12. Supplemental Privacy Disclosures for Customers and Users in Certain Countries

1. Collection of Personal Information

You have choices about whether you visit our websites, install our apps, or provide personal information to us. However, if you do not provide us with certain personal information, you may not be able to use some parts of our Services. For example, if you do not adopt an electronic signature, then you will not be able to sign certain electronic documents on our Service. For choices and rights you may have, please see Sections 5 and 8 of this Notice.

Personal Information We Collect from You.  You provide us with personal information about yourself when you:

 • Register or log in to your account.

 • Start, sign, or review an electronic document.

 • Create or edit your user profile.

 • Contact customer support.

 • Comment on our blogs or in community forums.

 • Participate in surveys, sponsored events, sweepstakes, or when you sign up for newsletters.

You also provide us with personal information about others when you use parts of our Services, such as when you:

 • Start or participate in an electronic transaction, such as an envelope within DocuSign Signature.

 • Share information in DocuSign Rooms Service.

 • Add others as a member to an existing account.

 • Leave comments.

 • Refer friends.

Your main choice for this type of personal information is simply not providing it, such as by not creating a profile or not leaving a comment in a blog. For other choices you may have, please see Section 5 of this Privacy Notice.

Examples of the categories of personal information you may provide are:

 • Identifiers and contact information. This includes your name, email address, mailing address, phone number, or electronic signature.

 • Commercial information. This includes billing and payment information (e.g., credit card number, expiration date, visual cryptogram), products or services purchased.

 • Geolocation. This includes physical location

Personal Information We Collect Automatically. We may automatically collect personal information from you and your devices when you use our Services, including when you visit our websites or apps without logging in. For choices you may have on what information we automatically collect, please see Section ­­5 of this Privacy Notice.

The categories of personal information we may automatically collect includes:

 • Device, Usage Information, and Transactional Data. We collect personal information about how you use our Services and the devices (e.g., computers, mobile phones, tablets) you use to access our Services. This may include, but is not limited to, the following:

  • IP address.

  • Precise geolocation information that you allow our apps to access (usually from your mobile device).

  • Unique device identifiers and device attributes, such as operating system and browser type.

  • Usage data, such as web log data, referring and exit pages and URLs, platform type, number of clicks, domain names, landing pages, pages and content viewed and the order of those pages, the amount of time spent on particular pages, the date(s) and time(s) you used our Services, the frequency of your use of our Services, error logs, and other related information.

  • Transactional data, such as names and email addresses of parties to a transaction, subject line, history of actions that individuals take in connection with a transaction (e.g., review, sign, enable features) and personal information about those individuals or their devices, such as name, email address, IP address, and authentication methods.

 • Cookies and Related Technologies. We use cookies, which are text files containing small amounts of information that are downloaded on your device, or related technologies, such as web beacons, local shared objects and tracking pixels, to collect and/or store information. For additional information about cookies and related technologies, including details of how to opt out, please read our Cookies Notice (https://www.docusign.com/company/cookie-policy).

Information We Collect from Other Sources. Subject to applicable law, we may collect personal information about you from others, such as:

 • Third-Party Sources. Examples of third-party sources include marketers, partners, researchers, affiliates (like companies under common ownership or control of DocuSign), service providers, and others where they are legally allowed to share your personal information with us. For example, if you register for our Services on another website, the website may provide your personal information to us.

 • Other Customers. Other customers may give us your personal information. For example, if a customer wants you to sign an electronic document in our Services, he or she will give us your email address and name.

 • Combining Personal Information from Different Sources. We may combine the personal information we receive from other sources with personal information we collect from you (or your device) and use it as described in this Notice.

Personal Information We Collect & Process on Behalf of Customers. When our business customers use certain Services, we generally process and store limited personal information on their behalf as a data processor. For example, in the context of DocuSign eSignature, when a customer uploads contracts or other documents for review or signature, we act as a data processor and process the documents on the customer's behalf and in accordance with their instructions. In those instances, the customer is the data controller and is responsible for most aspects of the processing of the personal information. If you have any questions or concerns about how personal information is processed in these cases, including how to exercise your rights as a data subject, you should contact the customer (either your employer or the individual or entity requesting your signature). If we receive any rights requests concerning instances where we act as data processor, we will forward your query on to the relevant customer.

2. Use of Personal Information

In general, and subject to applicable law, including consent (as required), we may use your personal information to provide, fix, and improve our Services, develop new Services, and market our companies and their products and Services. Examples of how we use the personal information we process include, but are not limited to, the following:

 • Provide you with and collect payment for the products and Services and products you request.

 • Create your account and manage your relationship with us (e.g., communicating with you, providing you with requested information).

 • Send you records of our relationship, including for purchases or other events.

 • Market features, products, or special events using email or phone or send you marketing communications about third party products and services we think may be of interest to you.

 • Record details about transactions involving electronic documents (e.g., who initiated, viewed, or signed the documents; signers’ IP addresses; timestamps). 

 • Run sweepstakes, contests, and refer-a-friend programs.

 • Choose and deliver content and tailored advertising, and support the marketing and advertising of our Services.

 • Create and review data about our users and how they use our Services.

 • Test changes in our Services and develop new features and products.

 • Fix problems you may have with our Services, including answering support questions, customer education and training, and resolving disputes.

 • Manage the Services platform, including support systems and security.

 • Prevent, investigate and respond to fraud, unauthorized access to or use of our Services, breaches of terms and policies, or other wrongful behavior.

 • Comply with legal obligations.

 • Meet legal retention periods.

 • Establish, exercise, or defend our rights in legal claims.

Other Uses. We may combine the personal information we collect (“aggregate”) or remove pieces of personal information (“de-identify”) to limit or prevent identification of any particular user or device to help with goals like research and marketing. Once such information has been aggregated and anonymized so that it is no longer considered personal information under applicable data protection law, this Notice does not apply.

Lawful Basis for Processing Your Personal Information. If European data protection law applies and where DocuSign acts as a data controller, our lawful basis for collecting and using the personal information described in this Notice will depend on the type of personal information concerned and the specific context in which we collect or use it.

We normally collect or use personal information only where we have your consent to do so, where we need the personal information to perform a contract with you, or where the processing is in our legitimate interests and not overridden by your data protection interests or fundamental rights and freedoms. In some cases, we may have a legal obligation to collect or retain personal information or may need the personal information to protect your vital interests or those of another person. For example, when we:

 • Use personal information to create and manage an account, we do so in order to provide you with relevant Services and perform our contract with you.

 • Gather and record data associated with use of a digital certificate or digital signature, we do so to comply with regulations.

 • Use names and email addresses for email marketing purposes, we do so with your consent (which you can withdraw at any time) or, where permitted under applicable law, on the basis of our legitimate interests.

 • Gather usage data and analyze it to improve our Services or ensure the security of our websites, we do so based on our legitimate interest in safeguarding and improving our Services.

If you have questions about or need further information concerning the lawful basis on which we collect and use your personal information, please contact us using the contact details provided in Section ­­11 of this Notice.  Note that in situations where DocuSign acts as a processor, it is our customer who determines the appropriate legal basis associated with processing activities, and queries about the applicable lawful basis should be directed to them.

3. Personal Information Sharing

Subject to applicable law, including consent (as required), we may share personal information as follows:

We share personal information as follows:

 • Service Providers. We share your personal information with service providers we use to support our Services. These companies provide services like intelligent search technology, intelligent analytics, advertising, authentication systems, bill collection, fraud detection, and customer support. We have contracts with our service providers that address the safeguarding and proper use of your personal information.

 • Affiliates. We may share your personal information with other companies under common ownership or control with DocuSign. These companies use your personal information as described in this Notice. 

 • Marketing Partners. We may share your personal information with sponsors of events, webinars, or sweepstakes for which you register, or other parties with whom we may engage in joint marketing activities.

 • Public or Government Authorities. We may share your personal information to comply with our legal obligations, regulations, or contracts, or to respond to a court order, administrative, or judicial process, such as a subpoena, government audit, or search warrant where we are legally compelled to do so. We also may share your information when there are threats to the physical safety of any person, violations of DocuSign policies or other agreements, or to protect the legal rights of third parties, including our employees, users, or the public.

 • Corporate Transactions. Your personal information may be disclosed or transferred to relevant third parties in the event of, or as part of the due diligence for, any proposed or actual  reorganization, sale, merger, consolidation, joint venture, assignment, transfer, or other disposition of all or part of our business, assets, or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceeding). If a corporate transaction occurs, we will provide notification of any changes to the control of your information, as well as choices you may have.

 • Consent. We may share your personal information in other ways if you have asked us to do so or have given consent. For example, with your consent, we post user testimonials that may identify you.

Your personal information may also be shared as described below:

 • Other DocuSign users. When you allow others to access, use, or edit content in your account, we share that content with them. For example, if you send an envelope to others for review or signature, we make the contents of the envelope available to them.

 • Third Parties. When you make a payment to another user within our Services, we share your payment method details with the third-party payment processor selected by you.

 • Public Information.

  • User-Generated Content. When you comment on our blogs or in our community forums, this information may also be read, collected, and used by others.

  • Profile Information. When you create a DocuSign profile, other DocuSign users can view your profile information. If you would like to make this information private, please visit your account settings.

 • Your Employer or Organization. When you create an account or user role with an email address assigned to you as an employee, contractor or member of an organization (e.g., yourname@youremployer.com or yourname@nonprofit.org), that organization (if it is a DocuSign customer with certain features) can find your account and take certain actions that may affect your account.

4. Retention of Personal Information

We keep your personal information for no longer than necessary for the purposes for which it is processed. The length of time for which we retain personal information depends on the purposes for which we collected and use it and/or as required to comply with applicable laws as set out in our data retention policy and information handling standards. Generally, this means we retain your personal information to comply with any retention or statutory limitations or for purposes of performing a contract with you. Where there are technical limitations that prevent deletion or anonymization, we safeguard personal information and limit active use of it.

5. Your Choices

This section describes many of the actions you can take to change or limit the collection, use, storage, or other processing of your personal information.

 • Profile. You are not required to fill out a profile. If you do, you can access and review this personal information. If any personal information is inaccurate or incomplete, you can make changes in your account settings.

 • Marketing Messages. You can opt out of email marketing messages we send you by clicking on the “unsubscribe” link in the email message or unsubscribe here (https://pref.docusign.com/preference-center). Please note that we may send you one message to confirm you want to opt out. If you are a registered user of our Services, or if you have engaged in transactions with us, we may continue to send transactional or relationship messages (e.g., signing notifications or account notifications) after you opt out of marketing messages.  If you would like your phone number added to our internal Do-Not-Call list to opt out of telemarketing messages, please contact us via the Privacy Request Portal. Please include your first name, last name, company, and phone number.  You can also let us know at any time, including during a telemarketing call, that you do not want to be called again for telemarketing purposes.

 • Cookies and Other Related Technology. You can decline cookies through your browser settings or via the DocuSign Cookie Preference Center and other methods detailed in our Cookie Notice (https://www.docusign.com/company/cookie-policy). However, if you decline cookies, you may not be able to use some parts of our Services.  Please note we do not recognize or respond to browser-initiated Do Not Track signals.

 • Device and Usage Information. If you do not want us to see your device location, you can turn off location sharing on your device, change your device privacy settings, or decline to share location on your browser.

 • Closing Your Account. If you wish to close your account, please log in to your account and edit your plan. For more information, click here: https://support.docusign.com/en/articles/How-do-I-cancel-or-downgrade-my-account.

 • Complaints. We are committed to resolving valid complaints about your privacy and our collection, use, storage, or other processing of your personal information. For questions or complaints regarding our data use practices or this Notice, please contact us via the Privacy Request Portal.

6. Children's Privacy

Our Services are not designed for and are not marketed to people under the age of 18 or such other age designated by applicable law (“minors”). We do not knowingly collect or ask for personal information from minors. We do not knowingly allow minors to use our Services. If you are a minor, please do not use our Services or send us your personal information. We delete personal information that we learn is collected from a minor without verified parental consent. Please contact us via the Privacy Request Portal if you believe we might have personal information from or about a minor that should be removed from our system.

7. Information for California Residents

In addition to the other information and rights described in this Privacy Notice, California residents are also entitled to certain additional information and have certain additional rights under the California Consumer Privacy Act (“CCPA”) with respect to their personal information.  If you are a resident of California (a “Consumer” as defined by the CCPA), this section of the Privacy Notice applies to you.  If you are not a Consumer, this section does not apply to you and you should not rely on it.

A. Information We Collect and How We Use It

Below is a summary of our collection and use of “personal information” (as defined by the CCPA) about Consumers in connection with our Services.  For additional details, please consult the other sections of this Privacy Notice.

Categories of Personal Information we may collect and use for our commercial and business purposes:

 • Contact and account registration information. When you register for an account or contact us you may provide your name, email address, physical address, phone number, account username and password, electronic signature, and other related information.

 • Financial or payment information. We collect information about payment methods that you provide, billing information, and information about the products or services you purchase.

 • Transaction information. When you use the Services to conduct a transaction, we may collect names and email addresses of parties to a transaction, subject line, history of actions that individuals take on a transaction (e.g., review, sign, enable features) and personal information about those individuals or their devices, such as name, email address, IP address, and authentication methods.

 • Customer service information. We collect information about your customer service communications with us, including, for example, questions and other messages you address to us directly through online forms, by email, over the phone, or by post.

 • Information about your web browser, mobile device, or internet connection.  When you access our Services online, we may automatically collect IP address, device identifiers and device attributes, including cookie IDs, mobile advertising IDs, and other similar unique identifiers, data about how you interact with the Services online (usage data), location information (e.g., city, state, country, and ZIP code associated with your IP address or derived through Wi-Fi triangulation) and, with your permission in accordance with your mobile device settings, precise geolocation information from GPS-based functionality on your mobile device.

Commercial and Business purposes for which we use the personal information we collect:

 • Provide you with and collect payment for the products and Services you request.

 • Create your account and manage your relationship with us (e.g., communicating with you, providing you with requested information).

 • Send you records of our relationship, including for purchases or other events.

 • Market features, products, or special events using email or phone or send you marketing communications about third party products and services we think may be of interest to you.

 • Record details about transactions involving electronic documents, (e.g., who initiated, viewed, or signed the documents; signers’ IP addresses; timestamps).  

 • Run sweepstakes, contests, and refer-a-friend programs.

 • Choose and deliver content and tailored advertising, and support the marketing and advertising of our Services.

 • Create and review data about our users and how they use our Services.

 • Test changes in our Services and develop new features and products.

 • Fix problems you may have with our Services, including answering support questions and resolving disputes.

 • Manage the Services platform including support systems and security.

 • Prevent, investigate and respond to: fraud, unauthorized access to or use of our Services, breaches of terms and policies, or other wrongful behavior.

 • Comply with legal obligations.

 • Meet legal retention periods.

 • Establish, exercise, or defend our rights in legal claims.

B. The Right to Opt Out of Sales of Personal Information

Consumers have the right to opt out of “sales” of their personal information under the CCPA. According to the CCPA, and subject to certain exceptions, a business “sells” personal information when it sells, rents, releases, discloses, disseminates, makes available, transfers, or otherwise communicates orally, in writing, or by electronic or other means, a consumer’s personal information to another business or a third party for monetary or other valuable consideration.

As explained further in Section 3 of this Privacy Notice, we share personal information with other companies. 

Consumers may submit requests to opt out of such sharing using the following methods:

 1. Adjust your cookie settings and select the option to opt out of respective cookie activities.  

 2. Click the link to “unsubscribe” at the bottom of any DocuSign marketing communication.

 3. Update your email/marketing preferences at the following link: https://pref.docusign.com/preference-center.

C. The Right to Access

Consumers have the right to request certain details about the personal information we have collected about them (generally, within the past 12 months).  This includes the right to request:

 • The specific pieces of personal information and the categories of personal information that we have collected about them.

 • What categories of personal information we sold or disclosed for business purposes and the categories of third parties to whom we sold or disclosed that information for a business purpose.

 • The categories of sources from which we collected personal information.

D. The Right to Deletion

Consumers have the right to request that we delete the personal information we have collected from them.  In certain circumstances, however, the CCPA allows us to retain information for particular purposes (for example, if we need to retain the information to meet our legal obligations, and for certain other limited reasons set forth by the CCPA).

E. How to Exercise Access and Deletion Rights

Consumers may submit requests for access to or deletion of their personal information using any of the following methods:

 1. You can access and review personal information associated with your account at any time by clicking here (https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity).

 2. You may contact us via the Privacy Request Portal or by mail as outlined in Section 11.

For security purposes, we will attempt to verify your identity prior to fulfilling your request.  If you have an account with us, we may verify your identity through your login to your account.  If you do not have an account with us, we may need to respond to your request or otherwise contact you to request additional information from you to verify your identity (including, but not limited to your name, email address, or telephone number).

If we are able to verify your identity, we will respond to your request to the extent we are able to and as required by law.  If we cannot verify your identity, we may request additional information from you or we may deny your request.  If we are unable to fulfill your request(s) in their entirety, we will provide further information to you about the reasons that we could not comply with your request. 

Certain personal information may be exempt from such requests under applicable law. In addition, we need certain types of personal information so that we can provide the product and Services to you. If you ask us to delete it, you may no longer be able to access or use our product and Services.

F. The Right to Nondiscrimination

Consumers have the right not to be discriminated against for exercising their CCPA rights.  We will not deny, charge different prices for, or provide a different level of quality of goods or services with respect to Consumers who choose to exercise their CCPA rights.

G. Authorized Agents

Consumers may designate an agent to make CCPA requests on their behalf. For Consumers who do so, we will take steps to verify both the identity of the consumer seeking to exercise their rights as described above, and to verify that the consumer’s agent has been authorized by them to make a request on their behalf by requesting a signed written authorization or a copy of a power of attorney.

H. “Shine the Light”

California residents may ask for a list of third parties that have received your personal information for direct marketing purposes during the previous calendar year. This list also contains the types of personal information shared. We provide this list at no cost. If you are a California resident and would like to request this information, please contact us via the Privacy Request Portal.

8. Your Privacy Rights

You may have certain rights related to your personal information, subject to local data protection laws, as described in more detail below. To exercise any of these rights, please contact us via the Privacy Request Portal​.

 • You can access and review personal information associated with your account at any time by clicking here: https://support.docusign.com/en/guides/ndse-user-guide-manage-your-identity

 • You also can request the following information: how we collect and use your personal information and why; the categories of personal information involved; the categories of recipients of your personal information; how we received your personal information and its source; our business purpose for using your personal information; and how long we use or store your personal information or the manner in which we determine relevant retention periods. 

 • You have a right to correct inaccurate personal information about you, and you should notify us immediately if you believe the personal information we hold about you is inaccurate, incomplete, or out-of-date.

 • In certain situations, you can ask that we erase or stop using your personal information, object to or restrict the use of your personal information, or export your personal information to another controller. 

 • Where we rely on your consent to process your personal information, you have the right to decline consent and/or, if provided, to withdraw consent at any time. This will not affect the lawfulness of processing prior to the withdrawal of your consent. At any time, you can request that we stop using your personal information for direct marketing purposes. See Section 5 (Your Choices) of this Notice for more information on your choices.

 • If you are unsatisfied with our response to your complaint, you have a right to raise questions or complaints with your local data protection authority at any time.

If you make a request to exercise the rights referenced above, we will require you to provide certain information for identity verification purposes. If you have an account with us, we may verify you through your login of your account. If you do not have an account with us, we may require you to provide additional information from which we can confirm your identity. You may authorize an agent to make a request to us on your behalf and we will verify the identity of your agent or authorized legal representative by either seeking confirmation from you or documents that establish the agent’s authorization to act on your behalf.

Certain personal information may be exempt from such requests under applicable law. We need certain types of personal information so that we can provide the product and Services to you. If you ask us to delete it, you may no longer be able to access or use our product and Services.

If you wish to exercise these rights, please contact us via the Privacy Request Portal.

Transfers to the U.S. and Third Countries. Subject to applicable law, we may transfer your personal information outside of your jurisdiction, including for further processing. DocuSign has adopted Binding Corporate Rules to facilitate the transfer of personal information from the European Economic Area and/or United Kingdom ("EEA") to DocuSign outside of the EEA. Transfers outside the DocuSign group are only made to organizations that agree to adhere to the standards in our Binding Corporate Rules or use another valid alternative under data protection law.  You may view our Binding Corporate Rules at https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrp-privacy-code and https://www.docusign.com/trust/privacy/bcrc-csb-code

9. How We Protect Your Personal Information

We have implemented appropriate technical, physical and organizational measures to protect your personal information from misuse or accidental, unlawful, or unauthorized destruction, loss, alteration, disclosure, acquisition, or access as well as all other forms of unlawful processing. To achieve this, we have developed and implemented an Information Security Management System and other sub-policies and guidelines relating to the protection of your personal information. For example, our staff is permitted to access customer personal information only to the extent necessary to fulfill the applicable business purpose(s) and to perform their job, subject to confidentiality obligations.

10. Changes to This Privacy Notice

We may amend this Notice to reflect changes in the law, our companies, our Services, our data processing practices, or advances in technology. Our use of the personal information we collect is subject to the Privacy Notice in effect at the time such personal information is used. Depending on the type of change, we may notify you of the change by posting on this page.

11. How to Contact Us

For questions or complaints regarding our use of your personal information or this Notice, please contact us at privacy@docusign.com or by sending a letter to DocuSign Inc., Attention: Privacy Team, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105.

If you are a visitor from the EEA, please contact Docusign International (EMEA) Ltd at privacy@docusign.com or by sending a letter to DocuSign International (EMEA) Ltd, Attention: Privacy Team, 5 Hanover Quay, Ground Floor, Dublin 2, Republic of Ireland.

12. Supplemental Privacy Disclosures for Customers and/or Users in Certain Countries

If you reside in one of the following countries, the below Privacy Notice also applies to the processing of your personal information. To the extent there is a conflict between the country-specific language below and the provisions above, the below provisions control to the extent of that conflict.

Australia

 • Transfers and Disclosures to the U.S. and Third Countries. We may transfer or disclose your personal information to recipients in the following countries: Australia, Brazil, Canada, Germany, United States, France, United Kingdom, Mexico, Singapore, Ireland, Egypt, Israel, India, Japan, Costa Rica, Norway, Philippines, Sweden, Spain, Uruguay, and Georgia.

 • How We Protect Your Personal Information. Your personal information is likely to be stored on IT infrastructure located within Australia, United States, European Union and/or Canada.

 • How to Contact Us. To submit a complaint regarding our compliance with Australian law, please contact us at one of the addresses listed above. We will take reasonable steps to investigate the complaint and respond to you within a reasonable timeframe.

Brazil

 • Purpose. For customers or users located in Brazil, the controller is DocuSign Brasil Participações Ltda located at Rua Gomes de Carvalho, 1306 6º andar, Cj. 61 Vila Olímpia, São Paulo – SP, CEP: 04547-005 Brazil, Registration no. 35.228.557.541.

 • Your Privacy Rights. In addition to the rights listed above, customers and users located in Brazil have the right to:

  • Confirm the existence of processing;

  • Correct inaccurate or out-of-date information;

  • Request the anonymization, blocking, or elimination of unnecessary or excessive personal information processed in noncompliance with Brazilian data protection law; 

  • Request the revision of decisions made solely on the basis of automated processing of your personal information whenever they affect your interests;  

  • Obtain information about the entities with which we share your personal information; and

  • Brazilian residents may ask for a list of third parties that have received your personal information for direct marketing purposes during the previous calendar year. This list also contains the types of personal information shared. We provide this list at no cost. We will provide this information within 15 (fifteen) days from the date of your request, respecting our commercial and industrial secrecy. If you are a Brazilian resident and would like to request this information, please contact us via the Privacy Request Portal).

Canada

 • Transfers to the U.S. and Third Countries. We may transfer your personal information outside of your jurisdiction for further processing where it will be subject to that foreign jurisdiction’s law.

France

 • Purpose. For customers or users located in France, the controller is DocuSign France SAS, located at Immeuble Central Park, 9-15 rue Maurice Mallet, 92130 Issy-les-Moulineaux, France.

 • Your Privacy Rights.

  • You have the right to object, on legitimate grounds, to the processing of your personal information, except where we are obliged to process such personal information in compliance with our legal obligations or where we cannot satisfy this request, based on a prohibition from a statutory provision. 

  • Under specific conditions, you have the right to give instructions on how you would like us to store, delete or share your personal information after your death. Please contact us for more information about this.

  • If you are unsatisfied with our response to a complaint, you have a right to raise questions or complaints with the French supervisory authority (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés – "CNIL") at any time. You can contact this authority by sending a letter to the CNIL at 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris, France, or by phone at +33 1 53 73 22 22.

  • If you make a request to exercise the privacy rights referenced above, we will take reasonable steps to verify your identity. You may authorize an agent to make a request to us on your behalf. In order to do so, we will verify the identity of your agent or authorized legal representative and require proof of your own identity. We can only satisfy such a request if the documents that establish the agent’s authorization to act on your behalf contain the precise duration and purpose of such authorization, and confirmation of whether your agent is entitled to be the recipient of the information we will send.

Israel

 • Collection of Personal Information. You are not legally required by law to provide us with the personal information described in Section 1.

 • Transfers to the U.S. and Third Countries. We may transfer your personal information outside of your jurisdiction for further processing. If you are resident in a jurisdiction where transfer of personal information related to you to another jurisdiction requires your consent, then you provide us your express and unambiguous consent to such transfer.

Philippines

 • How to Contact Us. For questions or complaints regarding our processing of your personal information or this Notice, you may contact Doug Luftman (Chief Privacy Officer) by sending an email to privacy@docusign.com, by phone at +1 877 720 2040, or by sending a letter to  DocuSign, Inc., Attention: Chief Privacy Officer, Legal Department, 221 Main Street, Suite 1550, San Francisco, CA 94105..